Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα μέτρα κατά της πειρατείας

Μια πολύ καλή είδηση σε σχέση με τα μέτρα κατά της πειρατείας που ετοιμάζονται παντού την Ευρώπη όπως και στην Ελλάδα ήρθε πριν λίγες μέρες από το Στρασβούργο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την Πέμπτη 10 Απριλίου οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν την έκθεση υπ’αριθμόν 2007/2153(INI) του εισηγητή Guy Bono (Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα) σχετικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη.

Εκτός των αναφορών στην ανάγκη ενίσχυσης της πολιτιστικής δημιουργίας στην Ευρώπη, το ψήφισμα καταδικάζει σθεναρά τα μέτρα κατά της πειρατείας και ειδικότερα αυτά που προβλέπεται να υιοθετηθούν σύντομα στη Γαλλία γνωστά και ως « διαβαθμισμένη απάντηση » (riposte graduée). Μια παρόμοια θέση έχει ήδη έκφρασει επίσημα και η κυβέρνηση της Σουηδίας.

Η βασική ιδέα των μέτρων αυτών, έτσι όπως περιέχεται στην έκθεση Olivennes, είναι η σταδιακή τιμωρία των χρηστών που ανταλλάσουν προστατευόμενο περιεχόμενο στα δίκτυα peertopeer. Σε πρώτη φάση οι χρήστες θα δέχονται προειδοποιητικά μηνύματα και σε περίπτωση που δεν υπακούσουν οι πάροχοι θα κόβουν τη σύνδεση τους. Το συγκεκριμένο μέτρο συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ψηφιακών δικαιωμάτων αφού μεταξύ άλλων :

αντικαθιστά το δικαστήριο – μόνο αρμόδιο να αποφασίσει αν υπάρχει παρανομία στην περίπτωση ανταλλαγής αρχείων και ποια είναι η ενδεδειγμένη τιμωρία – από μια απλή διοικητική Αρχή.

– επιτρέπει σε εταιρείες όπως η ΑΕΠΙ να παρακολουθούν ιδιωτικές χρήσεις του διαδικτύου για να εντοπίσουν τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

εκλαμβάνει αυτόματα ως ένοχο τον ιδιοκτήτη μιας σύνδεσης στο διαδίκτυο και επισείει διακοπή της τελευταίας χωρίς να λαμβάνει υπόψη περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραβίαση του copyright προέρχεται από άλλο φυσικό πρόσωπο (π.χ. άλλο μέλος της οικογένειας, συγκάτοικο, γείτονα που χρησιμοποιεί ασύρματη σύνδεση εν άγνοια του δικαιούχου της, επιχείρηση cybercafé, δημόσια σύνδεση σε ελεύθερα προσβάσιμο χώρο κλπ.). Για μια εμπεριστατωμένη κριτική στα γαλλικά επισκεφτείτε τον ιστότοπο της οργάνωσης La Quadrature du Net.

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην τελευταία του έκδοση προτρέπει τα κράτη μέλη να αποφεύγουν « τη λήψη μέτρων κατά της πειρατείας όπως η διακοπή σύνδεσης στο διαδίκτυο που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη και την αρχή της αναλογικότητας ». Το ψήφισμα αναγνωρίζει την ανάγκη για προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά προσθέτει ότι μέτρα που θεωρούν τους χρήστες του διαδικτύου ως εν δυνάμει εγκληματίες δεν συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της πειρατείας.

Ο Γάλλος εισηγητής της έκθεσης Guy Bono δήλωσε απερίφραστα : « στο συγκεκριμένο ζήτημα αντιτίθεμαι σθεναρά στα μέτρα καταστολής μερικών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων (σ.σ. βλέπε Σαρκοζύ στη Γαλλία, αλλά και πρόσφατες πρωτοβουλίες του ΟΠΙ την Ελλάδα) τα οποία έχουν επιβληθεί απευθείας από μια βιομηχανία που δεν έχει καταφέρει να βρει ένα νέο οικονομικό μοντέλο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας. Η διακοπή της σύνδεσης είναι μέτρο δυσανάλογο με τον επιζητούμενο στόχο. Είναι μια τιμωρία με δραματικές επιπτώσεις για τον χρήστη σε μια εποχή που η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι δικαίωμα ζωτικής σημασίας ».

Η συγκεκριμένη έκθεση δεν είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη όπως π.χ. οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελεί όμως μια πρώτης τάξης πολιτική νίκη για τους υπερασπιστές των ψηφιακών δικαιωμάτων ενάντια στην αλόγιστη καταστολή που πρεσβεύει το λόμπι της πολιτιστικής βιομηχανίας και οι νεοφιλελεύθεροι ταγοί της παγκοσμιοποιημένης αγοράς πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών.

Έτσι, η έκθεση στην πρώτη της μορφή, χωρίς τις τελικές τροποποιήσεις, που μπορείτε να διαβάσετε στα ελληνικά ολόκληρη εδώ, παρακινεί την Επιτροπή « να επανεξετάσει το κρίσιμο ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας από πολιτιστική και οικονομική άποψη και να καλέσει όλους τους φορείς του τομέα, ιδίως τους φορείς των τηλεπικοινωνιών και τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο, να εξεύρουν από κοινού δίκαιες λύσεις για τους φορείς μικρού ή μεγάλου μεγέθους, με σκοπό την επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ των δυνατοτήτων πρόσβασης στις πολιτιστικές δραστηριότητες και στα περιεχόμενα και της πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται μια πραγματική αμοιβή στους δικαιούχους των δικαιωμάτων και μια πραγματική επιλογή στους καταναλωτές· εφιστά εν προκειμένω την προσοχή των κρατών μελών στο γεγονός ότι η δίωξη των καταναλωτών δεν είναι η ορθή λύση για την καταπολέμηση της ψηφιακής πειρατείας ».

Επίσης καλεί την Επιτροπή να διαπιστώσει « ότι στο διαδίκτυο οι κλασικοί τρόποι χρήσης των πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών έχουν ανατραπεί και ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μέριμνα για μια πρόσβαση χωρίς εμπόδια στα πολιτισμικά επιγραμμικά περιεχόμενα και την ποικιλομορφία των πολιτιστικών εκφράσεων πέραν της μοναδικής βιομηχανικής και εμπορικής λογικής, διασφαλίζοντας εξάλλου την εύλογη αμοιβή δικαίως κατανεμημένη μεταξύ όλων των κατηγοριών δικαιούχων ».

Οι προτροπές αυτές βέβαια είναι πολύ δύσκολο εώς αδύνατο να υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ως γνωστό εξυπηρετεί ως επί το πλείστον τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και λιγότερο αυτά των Ευρωπαίων πολιτών. Απόδειξη αυτής της εντελώς διαφορετικής προσέγγισης μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών θεσμών, Επιτροπής και Κοινοβουλίου, η γνωμοδότηση της Neena Gill για λογαριασμό της Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας που επισυνάπτεται στην προαναφερόμενη έκθεση.

Σε αυτήν αναφέρεται ότι η Επιτροπή θεωρεί, εντελώς αυθαίρετα, « ότι οι μεμονωμένοι καταναλωτές θα επωφεληθούν από αυτή την κατάσταση (σ.σ. τα μέτρα καταστολής), δεδομένου ότι η λιγότερη πειρατεία θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές και οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν πιο δημιουργικά προϊόντα υψηλότερης ποιότητας ». Στην πραγματικότητα συμβαίνει βέβαια το αντίθετο.

Ακόμη χειρότερα, η Επιτροπή « καλεί τους φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου να συνεργάζονται για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας εφαρμόζοντας τους όρους των συμβάσεών τους που τους επιτρέπουν να αφαιρούν ή να εμποδίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε παραβατικό υλικό και να ακυρώνουν και να κλείνουν λογαριασμούς συνδρομητών που παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας· κατά την ίδια έννοια, καλεί τους φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου να εφαρμόζουν μέτρα φιλτραρίσματος για να αποτρέπουν την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ».

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ακόμη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαίνεται ένα πόλεμος μεταξύ δύο εκ διαμέτρου αντίθετων θεωρήσεων της πνευματικής ιδιοκτησίας, των πολιτιστικών αγαθών και των ψηφιακών δικαιωμάτων του Ευρωπαίου πολίτη. Μένει να συνειδητοποιήσουμε όλοι τα διακυβεύματα της έκβασης του…και βέβαια να πάρουμε θέση.

One thought on “Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα μέτρα κατά της πειρατείας

  1. Αυτα απ’την μεριά της βιομηχανιας και λογικο ειναι να ασκουνται πιεσεις προς πασα κατευθυνση . Απο την αλλη μεριά μια βιομηχανια που δεν εχει βρει ενα οικονομικο μοντελο εδω και δυο δεκαετιες περιπου μαλλον καταρέει.Ειδη χιλιαδες καλιτεχνες και παραγωγοι μουσικης (και οχι μονον)κανουν πλεον δικες τους ανεξαρτητες παραγωγες και φτιαχνουν lebels απο τα οποια διακινουν τις παραγωγες τους χωρις τους μεσαζοντες του παρελθοντος(βλεπε μεγαλες δισκογραφικες εταιριες).Ετσι λοιπον ζουμε (και ζουνε) μια αρχη ενος τελους μιας βιομηχανιας που πλεον κανει σπασμοδικες κινησεις για κρατησει κατι που πλεον δεν το εχει. Το να προχωρουν σε πιεσεις και μετρα που το μονο αποτελεσμα που θα εχουν ειναι η εναντιωση της κοινης γνωμης- και σιγουρα την εξαπλωση του σημερινου φαινομενου-δεν τους βοηθα , ουτε παρατηνει τον χρονο ζωης τους.Εαν ερχεται η ωρα να αλλαξει καποιος νοοτροπια και εργασιακο περιβαλλον πιστευω οτι οσο πιο γρηγορα το κανει τοσες περισσοτερες πιθανοτητες εχει για επιβιωσει.Οταν ερχεται το τελος μιάς εποχης , ερχεται και τελος.Οσο πιο γρηγορα το καταλαβουμε τοσες περισσοτερες πιθανοτητες εχουμε να γλιτωσουμε την ξεφτιλα.Αλλα ειναι(ή μαλλον ηταν) πολλα τα λεφτα και η ξεφτιλα σιγουρα αναποφευκτη.Ντροπη τους – Το να περιοριζεις τα δικαιωματα των πολιτων για την κονόμα μιας εταιριας σιγουρα δεν οφελει κανεναν.Ουτε την ιδια την εταιρια.

Leave a Reply

Your email address will not be published.