Μικρό κριτικό εγχειρίδιο για τις δημοσκοπήσεις

Με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται στη Γαλλία σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, την αξιοπιστία τους και το πολιτικό τους βάρος θα ήθελα εδώ, με απλά λόγια, να κάνω κάποιες κριτικές παρατηρήσεις σε σχέση με αυτό το θέμα. Σκοπός μου δεν