Πέρα από την «πειρατεία »: το peer-to-peer ως βάση καινοτομίας

Όπως φαίνεται η ανταλλαγή περιεχομένου σε βάση ισοτιμίας (peer–to–peer) εξελίσσεται σε μια από τις βασικές αρχές που διέπουν καινοτόμες διαδικτυακές υπηρεσίες. Και αυτό παρά τον « πόλεμο κατά της πειρατείας » που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μια πρόσφατη είδηση αποδεικνύει