Ανησυχία για την εν θερμώ νομοθετική ρύθμιση των blogs

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2008 Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθoύμε με ανησυχία τη διαρροή στον Τύπο, με αφορμή τη γνωστή υπόθεση του blog press-gr, σχεδίων της κυβέρνησης για τη νομοθετική ρύθμιση της έκφρασης στο διαδίκτυο. Οι προθέσεις αυτές, αν ισχύουν με τον

Πνευματική ιδιοκτησία και εμπορική εκμετάλλευση δημοσιογραφικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Όπως είναι γνωστό και έχω αναφέρει παλαιότερα οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των ΜΜΕ σε διεθνές επίπεδο οδηγούν σε όλο και χειρότερες συνθήκες εργασίας για τους δημοσιογράφους οι οποίοι πλέον μπορούν να χαρακτηριστούν ως « εργάτες της πληροφόρησης ». Η