Εναλλακτική δημοσιογραφία και διάχυση της πληροφορίας : το παράδειγμα της εξέγερσης στο Μαλανδρίνο

Η σύνδεση και αλληλεπίδραση του ελληνικού επικοινωνιακού συστήματος με τα εναλλακτικά ΜΜΕ του διαδικτύου και τις πληροφορίες που παράγονται από τους ίδιους τους πολίτες συνεχίζεται. Ένα παράδειγμα είναι η διάχυση της πληροφορίας που αφορούσε στην εξέγερση κρατουμένων στις φυλακές ύψιστης