Κρίση στα ΜΜΕ: η περίπτωση ALTER

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η παρουσίαση της Αντιγόνης Ευστρατόγλου στην ημερίδα για την κρίση στα ΜΜΕ που έγινε στην Αθήνα στις 21 Μαρτίου. Δείχνει ανάγλυφα το πρόβλημα της άναρχης και στρεβλής ανάπτυξης των ΜΜΕ στην Ελλάδα μέσω της περίπτωσης