Παρακμή του p2p και άνθιση του ddl: κίνδυνος για τη διαδικτυακή ουδετερότητα

Η επιγραμμική πρόσβαση του κοινού σε πολιτιστικά αγαθά έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η δομή της κυκλοφορίας τέτοιων αγαθών τείνει όλο και περισσότερο προς την καθετοποίηση και τη συγκέντρωση. Σε αυτό συνεισφέρει ιδιαίτερα η πρόσφατη στροφή των χρηστών του

Πρώτη καταδικαστική απόφαση για Rapidshare και Usenext

Η εταιρεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων G.E.M.A. (Gesellschaft für musikalische Aufführungs und mechanische Vervielfältigungsrechte) κατάφερε να επιτύχει καταδικαστική απόφαση εναντίον του Usenext, μόλις λίγες εβδομάδες μετά από παρόμοια καταδίκη του Rapidshare από γερμανικό δικαστήριο. Το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι οι