Μετρώντας το κοινό στο διαδίκτυο : μέθοδοι και αποτελέσματα

Οι μετρήσεις του κοινού στο διαδικτύο από τη γέννηση τους χαρακτηρίστηκαν από τη διφορούμενη φύση του μέσου που συνδυάζει στοιχεία από τον τομέα της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των ΜΜΕ. Από τη μία οι μετρήσεις site centric υπακούουν στη λογική