Η νέα γενιά επιγραμμικής τηλεόρασης: όταν το streaming συνάντησε το peer-to-peer

Η διανομή περιεχομένου σε βάση αμοιβαιότητας (peer-to-peer) αποτελεί αναμφισβήτητα μια από τις πιο καινοτόμες διαδικτυακές εφαρμογές. Οι προσπάθειες να τεθούν φραγμοί στη συγκεκριμένη τεχνολογία, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν, είτε προέρχονται από το κράτος, είτε από