Οἱ τὴν τῶν Ἑλλήνων γλῶτταν μανθάνοντες

…τῷ ἐφιστάντι ἐπὶ τῇ τῶν πολιτῶν παιδείᾳ χαίρειν. Τήνδε σοι ἐπιστέλλομεν τὴν ἐπιστολὴν ἵνα τελευτῶν ἐθέλῃς ἀκοῦσαι ὧν λέγομεν. Τρίτον γὰρ ἤδη μῆνα τοῦτον ἐσπουδάκαμεν ὅπως σε πείθωμεν ὡς κακῶς ἔχει τὰ περὶ τῆς πενταετοῦς διδασκαλίας προβεβουλευμένα σοι.

Ἀγανακτοῦμεν δ’ ὅτι ἡμεῖς μὲν λέγομεν, σὺ δ’οὐκ ἀκούεις. Περὶ δὴ τοσούτου ποιεῖ τοὺς πολλοὺς τῶν διδασκάλων καὶ τῶν μαθητῶν προτρέποντάς σε πρὸς σωφροσύνην; Καὶ γὰρ ἅπαντες ὁμολογοῦσιν ὅτι καινός τις νόμος χρήσιμός ἐστι καὶ ἀναγκαῖος, σὺ δ’ ἀδίκως τὸν καιρὸν τοῦτον ἔλαβες ἵνα τοὺς πιστεύοντάς σοι προδῷς καὶ τὰς τῶν νέων ἐλπίδας διαφθείρῃς.

Καὶ μὴν εἰς τοσοῦτον ὕβρεως ἥκεις ὑπὸ φιλοτιμίας ὥστε δοκεῖν τοῦ ὀρθοῦ λόγου καταφρονεῖν καὶ τῆς δικαιοσύνης. Τὸ δὲ τοιοῦτον θράσος αἰσχρόν ἐστι καὶ οὐδὲν ἀλλὸ ἢ ὀργὰς ἡμῖν ἐμποιεῖ. Διὸ ἀπαιτοῦμέν σε τὰ βεβουλευμένα ἀφέντα καὶ πᾶσιν οἳ πολὺν ἤδη χρόνον καλοῦσί σε εἰς λόγους ἐλθόντα μετὰ τούτων καινὸν νόμον ἐκθεῖναι, δι’ οὗ πᾶσι τοῖς πολίταις τὰ μέλλοντα ἀσφαλέστερα ἔσται καὶ δικαιότερα.Ἔρρωσο.

Τα γαλλικά πανεπιστήμια βρίσκονται σε πρωτοφανή αναβρασμό από τις 2 Φεβρουαρίου. Στους λόγους και τις μορφές έκφρασης του κινήματος έχω αναφερθεί παλαιότερα. Το παραπάνω κείμενο είναι επιστολή διαμαρτυρίας προς τον υπουργό παιδείας της Γαλλία στα αρχαία ελληνικά. Γράφτηκε από καθηγητές και φοιτητές αρχαίων ελληνικών της σχολής με τη μεγαλύτερη αίγλη στη Γαλλία, της Σορβόνης.

Οι ελληνιστές γνωρίζουν καλά ότι είναι οι πρώτοι που θα πληρώσουν το τίμημα του “εκσυγχρονισμού” του γαλλικού πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τα κριτήρια της νεοφιλελεύθερης απορρύθμισης της παιδείας που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση του Σαρκοζύ, τα αρχαία ελληνικά είναι άχρηστα. Δεν παράγουν εξειδικευμένους εργαζόμενους, δεν βοηθούν την επιχειρηματικότητα, δεν προωθούν την οικονομική ανάπτυξη. Για αυτό και σύμφωνα με τους ζήλωτες της απορρύθμισης δεν έχουν λόγο ύπαρξης σε ένα μοντέρνο πανεπιστήμιο…

Το κίνημα του 2009 ενάντια στους νόμους Pecrèsse και Darcos είναι η μεγαλύτερη κινητοποίηση πανεπιστημιακών στην ιστορία της χώρας, μεγαλύτερη κι από αυτή του Μάη του 68 σύμφωνα με τους παρατηρητές. Απεργίες, πορείες, διαμαρτυρίες, καταλήψεις, δράσεις διαφόρων μορφών αποτελούν την καθημερινότητα χιλιάδων καθηγητών και φοιτητών σε δεκάδες ιδρύματα σε όλη τη χώρα.

Κι όμως μετά από δέκα εβδομάδες πρωτοφανούς κινητοποίησης καμιά ουσιαστική απάντηση δεν έχει δοθεί από την κυβέρνηση Σαρκοζύ. Όχι μόνο αυτό, αλλά οι κινήσεις αντιπερισπασμού, παραπληροφόρησης αλλά και η βίαιη καταστολή του κινήματος εντείνονται όπως φαίνεται και παρακάτω. Μια λίστα με βιαιοπραγίες της αστυνομίας ενάντια φοιτητών και πανεπιστημιακών υπάρχει εδώ (στα γαλλικά).

Την ίδια στιγμή η αντιμετώπιση του κινήματος από τα κυρίαρχα ΜΜΕ είναι από αδιάφορη έως ανοιχτά εχθρική. Οι φορείς του Ιού της Ελευθεροτυπίας εξέφρασαν στο χτεσινό φύλο της εφημερίδας την έκπληξη τους για την εμπειρία που είχαν σε πρόσφατο ταξίδι τους στη Γαλλία.

Ενώ ήταν μάρτυρες μιας μαζικής πορείας πανεπιστημιακών και φοιτητών και οι πληροφορίες που συγκέντρωσαν τους έδωσαν να καταλάβουν την έκταση του κινήματος, διαπίστωσαν ότι οι τα κυρίαρχα ΜΜΕ αδιαφορούν για αυτό.

Μια ειδική περίπτωση είναι αυτή της υποτιθέμενης “έγκυρης και προοδευτικής” εφημερίδας Le Monde. Η εξέλιξη αυτής της εφημερίδας, στην οποία έχω αναφερθεί παλαιότερα, την έχει καταστήσει πλέον ως τον πιο φανατικό πολέμιο του κοινωνικού κινήματος.

Η κάλυψη της κινητοποίησης στα πανεπιστήμια είναι τόσο προκατειλημμένη και μονόπλευρη που προκάλεσε την μήνη των πανεπιστημιακών οι οποίο αποτελούν παραδοσιακούς αναγνώστες της εφημερίδας. Έτσι ξεκίνησε μια πρωτοφανής καμπάνια μποϋκοτάζ της Le Monde από φοιτητές και καθηγητές η οποία και σημειώνει μεγάλη επιτυχία: Charte de bonne conduite vis à vis du journal Le Monde

Η μετάφραση του αρχαιοελληνικού κειμένου στα γαλλικά είναι εδώ. Για τα νεοελληνικά περιμένω την βοήθεια σας…

Leave a Reply

Your email address will not be published.