Η ελληνική ακροδεξιά στο διαδίκτυο: μια ανάλυση γράφων

gephi_1

Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αναλυθεί ενδελεχώς (για εκτενή βιβλιογραφία βλέπε το δοκίμιο της Βασιλικής Γεωργιάδου). Οι πολιτικοί, οικονομικοί, και κοινωνικοί λόγοι που εξηγούν αυτή την άνοδο αλλά και το ιστορικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίχθηκε είναι γνωστοί (για τη σχέση οικονομικής κρίσης και εκλογικής ανόδου της ακροδεξιάς στη Νότια Ευρώπη βλέπε Bosco & Verney, 2012).

Επίσης έχει σχολιασθεί και στηλιτευθεί – δικαίως – ο ρόλος των κυρίαρχων ΜΜΕ και ιδιαίτερα της τηλεόρασης στην καλλιέργεια και στη νομιμοποιήση εθνικιστικών και ρατσιστικών αντιλήψεων σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού (Ψαρράς, 2010).

Στη συζήτηση αυτή θα ήθελα να προσθέσω μια ακόμη παράμετρο που μπορεί να εξηγήσει ένα μέρος αυτού του φαινομένου: τη σημαντική και αυξανόμενη παρουσία της ελληνικής ακροδεξιάς στο διαδίκτυο.

Εισαγωγή

Εδώ και αρκετά χρόνια το διαδίκτυο αποτελεί πεδίο δημόσιας έκφρασης και σχολιασμού για όλο και περισσότερους Έλληνες πολίτες. Εξαιτίας της ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατεί στα ελληνικά ΜΜΕ (οικονομική συγκέντρωση, αδιαφάνεια, διαπλοκή με την οικονομική και πολιτική εξουσία, βλέπε Σμυρναίος, 2010), η ελληνόφωνη μπλογκοσφαίρα έλαβε γρήγορα πολιτική διάσταση και χαρακτηριστικά μέσου διαμαρτυρίας και κριτικής (Zafiropoulos & Vrana, 2009) .

Αρχικά η σφαίρα αυτή είχε σαφώς προοδευτικά χαρακτηριστικά λόγω της σχετικής κοινωνιολογικής ομοιογένειας των μελών της (κυρίως νέοι υψηλού μορφωτικού επιπέδου όπως δείχνει ο Καραμπάσης, 2008).

Ο εκδημοκρατισμός όμως αυτών των νέων μέσων και η μαζική τους χρήση από όλο και μεγαλύτερα κομμάτια του πληθυσμού τα κατέστησε σημαντικά επικοινωνιακά διακυβεύματα και για όσους στοχεύουν στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Έτσι ξεκίνησε η ανάδειξη και η παγίωση του λαϊκισμού και της μισαλλοδοξίας με μαζικές διαστάσεις στο ελληνικό διαδίκτυο.

Η ελληνική ακροδεξιά, πατώντας εν μέρει σε αυτή την εξέλιξη, βρίσκεται πλέον σε περίοπτη θέση στο ελληνόφωνο διαδίκτυο μέσω ενός πλέγματος ιστότοπων (επίσημων σελίδων, ιστολογίων και προφίλ κοινωνικών δικτύων όπως το Youtube και το Facebook). Από τη θέση αυτή, άλλες φορές με προσωπείο, άλλες ανοιχτά, προπαγανδίζει τις ιδέες της με επιτυχία.

Παρακάτω θα παραθέσω τα ευρήματα μιας μικρής κλίμακας ανάλυσης της ακροδεξιάς μπλογκοσφαίρας.

Μεθοδολογία

Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση κοινωνικών δικτύων και αναπαράσταση με γράφους (Μπουντουρίδης, 2004). Ένα αρχικό δείγμα δεκαοκτώ προεπιλεγμένων ακροδεξιών ιστότοπων αναλύθηκε μέσω crawling από το πρόγραμμα Issuecrawler. Βρέθηκαν έτσι 88 ιστότοποι που συνδέονται με τους πρώτους είκοσι με δύο τουλάχιστον hypelinks. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ιστότοπων είναι ακροδεξιάς προέλευσης. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το ελεύθερο λογισμικό gephi για τη δημιουργία του γράφου και τον υπολογισμό αλγόριθμων όπως το betweeness centrality.

gephi_2

Επεξήγηση του γράφου 

Οι κουκκίδες αντιστοιχούν σε ιστότοπους και οι γραμμές στους συνδέσμους που υπάρχουν μεταξύ τους. Η τοπολογία του γράφου είναι αποτέλεσμα των σχέσεων μεταξύ των ιστότοπων. Με άλλα λόγια αυτοί που βρίσκονται στο κέντρο του χάρτη έχουν σημαντική επιρροή στην κοινότητα, σε αντίθεση με αυτούς που βρίσκονται στην περιφέρεια.

Το μέγεθος των κουκκίδων (από το μικρότερο στο μεγαλύτερο) και το χρώμα τους (από το άσπρο στο κόκκινο) εξαρτάται από το μέγεθος του betweeness centrality του κάθε ιστότοπου. Ο αλγόριθμος αυτός εκφράζει τον βαθμό κατά τον οποίο ένας ιστότοπος κατέχει στρατηγική θέση μέσα στην κοινότητα. (Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το χάρτη σε μορφή pdf για καλύτερη ανάλυση).

Τα ακροδεξιά ιστολόγια: μια ευμεγέθης κοινότητα

Η πρώτη παρατήρηση που μπορεί να γίνει αφορά το μέγεθος της ακροδεξιάς κοινότητας στο εσωτερικό της ελληνικής μπλογκοσφαίρας. Μεγάλος αριθμός ιστολογίων με ακροδεξιά πολιτική κατεύθυση και με πλούσια δραστηριότητα και περιεχόμενο βρέθηκαν με ένα απλό crawling. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε με ασφάλεια ότι ο πραγματικό αριθμός τους είναι πολύ μεγαλύτερος.

Το συμπέρασμα είναι ότι μια τέτοια παρουσία δεν μπορεί να είναι παρά το αποτέλεσμα, τουλάχιστον εν μέρει, μιας συνειδητής στρατηγικής υποκινούμενης από πολιτικές οργανώσεις. Αυτό βέβαια είναι αρκετά δύσκολο να αποδειχθεί αφού τα περισσότερα από αυτά τα ιστολόγια είναι απολύτως ανώνυμα.

Επίσης το μέγεθος της κοινότητας επιβεβαιώνει την όλο και μεγαλύτερη επιρροή της ακροδεξιάς τη χώρα αλλά και ενός είδους απενοχοποίηση της δημόσιας έκφρασης της. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο και στα κοινωνικά δίκτυα όπου η διάχυση του ακροδεξιού λόγου βρίσκει πρόσφορο έδαφος ακόμη και σε ομάδες που μπορούν να χαρακτηριστούν απολιτικές.

Εσωστρέφεια και προώθηση ατζέντας

Η δεύτερη παρατήρηση που μπορεί να γίνει είναι ότι η συγκεκριμένη κοινότητα, αν και σχετικά ποικιλόμορφη στο εσωτερικό της, δεν συνδέεται παρά ελάχιστα με το υπόλοιπο διαδίκτυο, αν εξαιρεθούν υπηρεσίες όπως το Youtube και το Facebook που αποτελούν απαραίτητα συμπληρώματα των ιστολογίων.

Σε αντίθεση με τη σχετική στεγανότητα που τους διακρίνει ως προς το εξωτερικό της κοινότητας, οι δεσμοί μεταξύ των ιστότοπων που την απαρτίζουν είναι πολύ στενοί. Έστω κι αν αυτό είναι εν μέρει αποτέλεσμα της μεθοδολογίας, η κοινότητα των ιστολογίων του δείγματος είναι ιδεολογικοπολιτικά ομοιογενής και θέλει να παραμείνει έτσι.

Για παράδειγμα, ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η παντελής απουσία συνδέσμων προς επαγγελματικούς δημοσιογραφικούς ιστότοπους και κυρίαρχα ΜΜΕ (εφημερίδες, τηλεοράσεις, ειδησεογραφικές πύλες), κάτι που παραδοσιακά χαρακτηρίζει τα ιστολόγια. Τη μόνη εξαίρεση αποτελεί η εφημερίδα Δημοκρατία που έχει 296 εισερχόμενους δεσμούς από το δείγμα.

Η εφημερίδα αυτή θεωρείται υποστηρίκτρια του Σαμαρικού μπλοκ και χαρακτηρίζεται από εθνικιστικές τάσεις. Σε αυτή γράφουν παλιά μέλη του Δίκτυου 21 όπως ο Σ. Καλεντερίδης και ο Φ. Κρανιδιώτης. Διαφαίνεται λοιπόν μια σχετική σύμπλευση της άκρας δεξιάς με τη Νέα Δημοκρατία σε ότι αφορά τουλάχιστον τους διαδικτυακούς δεσμούς που αναπτύσσουν.

Η κλειστή δομή αυτής της κοινότητας των ακροδεξιών ιστολογίων έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής ατζέντας θεμάτων και “ειδήσεων” (η μιας διαφορετικής προσέγγισης της κυρίαρχης ατζέντας) η οποία διακινείται μαζικά και ανακυκλώνεται με τρόπο τέτοιον ώστε σταδιακά να εξαφανίζεται η αρχική πηγή της (κάτι που διευκολύνει τη διακίνηση τους στο εξωτερικό της κοινότητας).

Ενίοτε αυτές οι “ειδήσεις”, που συχνά έχουν εντυπωσιακό χαρακτήρα, αφομοιώνονται και από άλλα μη ακροδεξιά ιστολόγια, διαχέονται στα κοινωνικά δίκτυα και φτάνουν αρκετές φορές ακόμη και στα κυρίαρχα ΜΜΕ έστω κι αν είναι ψευδείς ή χειραγωγημένες (βλέπε θαύμα του Γέροντα Παϊσιου).

Η αισθητική του Blogger

Στα ομοιογενή χαρακτηριστικά του δείγματος εντάσσεται επίσης η χρήση σχεδόν αποκλειστικά της πλατφόρμας δημοσίευσης Blogger της Google. Ελάχιστοι από τους ιστότοπους του δείγματος έχουν δικό τους domain name και κανείς δεν χρησιμοποιεί μία άλλη από τις δημοφιλείς υπηρεσίες όπως το Worpress.

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτό οφείλεται σε λόγους ιστορικούς (κληρονομιά της πρώτης γενιάς ιστολογίων του είδους ), τεχνικούς (η χρήση μιας μοναδικής πλατφόρμας διευκολύνει τη διασύνδεση με τα άλλα μέλη της κοινότητας), κοινωνιολογικούς (πχ. μικρότερη εξοικείωση με τα νέα μέσα) αλλά και ένα είδος τυποποίησης του λόγου και της αισθητικής που εκφράζεται μέσω αυτών των ιστολογίων.

Εσωτερική ποικιλομορφία

Στο εσωτερικό της κοινότητας συνυπάρχουν όλες οι τάσεις της ελληνικής ακροδεξιάς (θρησκόληπτοι, εθνικιστές, συνωμοσιολόγοι, αντισημίτες κλπ.) και δεξιάς (ΝΔ, ΑΝΕΛ, “ανόθευτοι πατριώτες” κλπ). Αλλά τις κομβικές θέσεις κατέχουν ιστολόγια που κατευθύνονται ή πρόσκεινται στη Χρυσή Αυγή όπως το ventetta.blogspot.com και το egersis2.blogspot.com.

Άλλα ιστολόγια που κατέχουν στρατηγικές θέσεις στην κοινότητα είναι πιο δύσκολο να χαρακτηριστούν όπως το koukfamily.blogspot.com που παρουσιάζεται ως οικογενειακό μπλογκ ή το kostasxan.blogspot.com με πιο επαγγελματικά και λιγότερο οπαδικά χαρακτηριστικά.

Τη λίστα συμπληρώνουν ομοϊδεατικά ιστολόγια τοπικού ενδιαφέροντος, ιστότοποι γενικής πληροφόρησης που συνδυάζουν λαϊκίστικη ρητορική με ελαφρές θεματικές όπως τα αθλητικά, τα κοσμικά μέχρι και το ελαφρό πορνό, γνωστά ηλεκτρονικά μέσα του δεξιού πατριωτικού χώρου όπως το antinews.gr και το Ρεσάλτο, “δημοσιογραφικά” όπως το Athinapoli, το eglimatikotita.gr και το Makeleio (εδώ μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη λίστα των ιστότοπων σε μορφή csv).

4

Σε ότι αφορά τη ρητορική που χρησιμοποιείται στην ονοματολογία αυτή περιστρέφεται γύρω από τις έννοιες της αντίστασης (ταμπούρι, εσχατιά, ανάσχεση), της εναλλακτικής θεώρησης (αντιπληροφόρηση, διαφορετική ματιά, εναντίον όλων, αντίλογος), της εκδίκησης (βεντετα, hellenic revenge) του συναγερμού (greekalert, red sky warning, έχω μάτια και βλέπω, ξυπνήστε ρε), της συνωμοσιολογίας (the real truth), της παλινόρθωσης του έθνους (έγερσις)  κλπ.

Τα ανοιχτά ρατσιστικά άρθρα είναι σπάνια αλλά υπαρκτά. Τα περισσότερα όμως από τα ακροδεξιά ιστολόγια κάνουν επιλεκτική δημοσίευση ειδήσεων που αφορούν τη μετανάστευση, το Ισλάμ και την εγκληματικότητα με τρόπο που να στοχοποιούν μειονότητες (μετανάστες, Ρομά κλπ.).

Άλλοι συνήθεις στόχοι τους αποτελούνται από τον Σύριζα, που ταυτίζεται πάντα με τους κουκουλοφόρους και τον εσωτερικό εχθρό, το ΠΑΣΟΚ, που χαρακτηρίζεται προδοτικό κόμμα, την Τρόικα και όσους συνεργάζονται μαζί της, την εξωτερική απειλή (Τουρκία, Αλβανία, ΠΓΔΜ), τη “σιωνιστές και μασόνους”, τις ΗΠΑ κλπ. Συχνές επίσης είναι οι θετικές αναφορές στα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις, την Εκκλησία, κάτι που χαρακτηρίζει παραδοσιακά την ελληνική δεξιά.

Τέλος, μια ενδιαφέρουσα τάση που παρατηρείται είναι η χρήση από αρκετά ιστολόγια του δείγματος μιας ρητορικής η οποία βασίζεται σε σχήματα και φόρμες παραδοσιακά ταυτίζόμενες με την αριστερά όπως η λαϊκή κυριαρχία, η αντίσταση στους κατακτητές, ο αντικαπιταλισμός. Αυτό το νέο γνώρισμα της ακροδεξιάς στην Ελλάδα σε κάποιες περιπτώσεις κάνει δυσκολότερη την ανίχνευση της πραγματικής πολιτικής ταυτότητας ενός διαδικτυακού μέσου που την εκφράζει.

Κεκαλυμμένη υποστήριξη στη Χρυσή Αυγή

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ οι αναφορές στη Χρυσή Αυγή ως θέμα επικαιρότητας είναι πολύ συχνές σε μεγάλο αριθμό ιστολογίων, δεν υπάρχουν καθόλου σύνδεσμοι ούτε προς τον επίσημο ιστότοπο της οργάνωσης, ούτε προς άλλες φίλα προσκείμενες πολιτικές ομάδες.

Η ακροδεξιά ρητορική στο διαδίκτυο παρουσιάζεται λοιπόν πρωτίστως ως ακομμάτιστη και πατριωτική. Αυτή η στρατηγική φαίνεται να είναι επιτυχής αν κρίνουμε από το βαθμό αναδημοσίευσης των ειδήσεων που παράγουν τα ακροδεξιά ιστολόγια.

Επίλογος

Η ανάδυση του διαδικτύου ως μαζικού μέσου ενημέρωσης αντιμετωπίστηκε αρχικά ως εγγενώς θετική εξέλιξη. Ο εκδημοκρατισμός των μέσων παραγωγής και διάχυσης της πληροφορίας θεωρήθηκε, δικαίως, ως παράγοντας εμπλουτισμού της δημόσιας σφαίρας.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα όμως φαίνεται ότι η ανάπτυξη της μπλογκοσφαίρας και των κοινωνικών δικτύων διευκολύνει την προπαγάνδα. Το ελληνικό διαδίκτυο αντικατοπτρίζει έτσι την γενικότερη τάση που υπάρχει αυτή την στιγμή στην ελληνική κοινωνία: την ηγεμονία της ακροδεξιάς ιδεολογίας πάνω σε πλατιά κοινωνικά στρώματα αλλά και σημαντικό κομμάτι του πολιτικού συστήματος.

Έστω κι αν αυτή η εξέλιξη δεν είναι καινούρια, φαίνεται ότι η ανάδυση της Χρυσής Αυγής σε σημαντικό πολιτικό μόρφωμα επιταχύνει την εξέλιξη μεγάλου κομματιού της ελληνόφωνης μπλογκοσφαίρας σε φορέα ιδεών μίσους.

Διαφαίνεται μάλιστα ότι μέσω του διαδικτύου αναπτύσσονται και εμβαθύνονται οι δεσμοί μεταξύ γειτονικών ιδεολογικών χώρων της δεξιάς και της άκρας δεξιάς οι οποίοι καταλήγουν στην αποκρυστάλλωση ενός κοινού ιδεολογικού και πολιτικού υπόβαθρου.

 

 

50 thoughts on “Η ελληνική ακροδεξιά στο διαδίκτυο: μια ανάλυση γράφων

 1. Εξαιρετική δουλειά, συγχαρητήρια!!!

  Διαβάζοντας το κείμενό σας, και ειδικά το πρώτο πόρισμα:

  «[…] μια τέτοια παρουσία δεν μπορεί να είναι παρά το αποτέλεσμα μιας συνειδητής στρατηγικής υποκινούμενης από πολιτικές οργανώσεις, τουλάχιστον εν μέρει. Αυτό βέβαια είναι αρκετά δύσκολο να αποδειχθεί αφού τα περισσότερα από αυτά τα ιστολόγια είναι απολύτως ανώνυμα»

  θυμήθηκα το εξής (που πιθανώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη):

  «Το ‘χαμε από καιρό μυριστεί, ήρθε όμως τελικά και η πανηγυρική επιβεβαίωση από επίσημα χείλη. Ο λόγος για την αξιοποίηση του Διαδικτύου (και συγκεκριμένα, της ανωνυμογραφίας των μπλογκ) από την εγχώρια κοινοβουλευτική ακροδεξιά.
  «Ο “Τομέας Δημιουργικού”» της Νεολαίας του ΛΑ.Ο.Σ. (ΝΕ.Ο.Σ)», μας πληροφορεί ο πρόεδρός της Γιάννης Παναγιωτακόπουλος στο τελευταίο φύλλο της κομματικής «Αλφα Ενα», εκτός από τα επίσημα κομματικά sites «συντονίζει ένα δίκτυο μπλόγκερ που κάνει την προσφιλή “Ελευθεροτυπία” και τα άλλα “φίλια” μέσα να παραμιλούν για την παρουσία των “κακών” στο ελληνικό Διαδίκτυο».

  http://www.iospress.gr/iospress/iospress200810.htm

  • Βασιλική ευχαριστώ για το σχόλιο. Πράγματι ενδιαφέρουσα η πληροφορία του Ιού. Απλά μάλλον το κέντρο συντονισμού άλλαξε έδρα προς Κεφαλληνίας μεριά.

 2. Ενδιαφέροντα στατιστικά. Μερικές παρατηρήσεις: 1) Τα μπλόγκ αυτά υπάρχουν εδώ και χρόνια. Πολύ πριν η Χ.Α. βγάλει 7% και η ελληνική αριστερά αποφασίσει να σχοληθεί με την πάρτη της, υπήρχε ένα πλέγμα απο μπλόγκζ που έκανε αυτή ακριβώς τη δουλειά. Τα μπλόγκζ αυτά πάντοτε είχαν πολλές αναδημοσιεύσεις σε κοινωνικά δίκτυα. Αυτό κατά τη γνώμη μου αποδεικνύει εν μέρη ότι ο μύθος που πλάθει έντεχνα η ελληνική αριστερά, ότι οι ψηφοφόροι της Χ.Α. δεν είναι φασίστες (είναι απλά παραπλανημένοι), δε στέκει καθόλου. Παρόλο που δε χρειαζόταν πολύ μυαλό για να καταλάβει κανένας ότι τα μπόγκ αυτά είναι εθνικιστικά, οι Έλληνες για πολλά χρόνια αναδημοσίευαν τις ψευδής μαλακίες που διάβαζαν απο αυτά, ειδικά όταν είχαν θέμα εγκλήματα μεταναστών.

  2)Το να ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες για να πήθουμε τον εαυτό μας ότι οι Έλληνες δεν είναι φασίστες είναι ηλίθιο. Μάλιστα είναι τόσο ηλίθιο που καταλήγει και σε απόψεις του τύπου: ”Τα ΜΜΕ κάνουν τους Έλληνες φασίστες”, πράγμα που δε στέκει με τίποτα! Όλες οι μελέτες και όλοι οι σοβαροί κοινωνιολόγοι, μιντιολόγοι κτλ. καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο αναγνώστης/ακροατής/τηλεθεατής τίνει να στρέφεται προς τα ΜΜΕ που τον καλύπτουν πολιτικά (δηλαδή προς αυτά με τα οποία συμφωνεί). Επίσης, όταν δε γίνεται αυτό, ο ακροατής/αναγνώστης/τηλεθεατής τίνει να είναι επιλεκτικός με τις πληροφορίες που θυμάται, αναπαράγει κτλ. Τα περισσότερα άτομα διαλέγουν ΜΜΕ που ξέρουν πως θα ενισχύσουν προυπάρχουσες απόψεις τους. Εάν δεν το κάνουν αυτό, βλέπουν πολύ κριτικά τα πράγματα και τίνουν να φιλτράρουν τις περισσότερες πληροφορίες.
  Πού καταλήγω;
  Στο ότι αν το κομμάτι των Ελλήνων που ψήφισε Χ.Α., είχαν πολύ συγκεκριμένους λόγους να πιστεύουν ότι η Χ.Α. θα προωθήσει τα υλικά τους συμφέροντα,δε θα ψήφιζαν Χ.Α., Όσο και να φώναζαν οι μπλόγκερζ και τα άλλα μίντια, δουλειά δε θά ‘καναν.

  3) Αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι απο όλη αυτή την έρευνα είναι η διασύνδεση όλου το φάσματος της ελληνικής δεξιάς μέσα απο αυτά τα μπλόγκζ. Κατά τη γνώμη μου αυτό αντικατοπτρίζει διασυνδέσεις που υπάρχουν και στον πραγματικό κόσμο, αλλά φαίνονται πολύ πιό δύσκολα. Αν πάρουμε για παράδειγμα το μπλογκ ελλάς-ορθόντοξι… συνδιαχειρήστρια σε αυτό το χριστιαννο-φασιστικό-εθνικιστικό μπλόγκ η Χριστίνα Σιδέρη (τομεάρχης και βουλευτής για ένα διάστημα της Ν.Δ.)… Επίσης ενδιαφέρον θα είχε μιά αναλυτική δουλειά που να περιλαμβάνει τη σχέση αυτών των μπλόγκ με τις τοπικές μαφίες (Αθήνας και επαρχίας). Είμαι σίγουρος ότι θα εκπλαγούν πολλοί… Αλλά για να γίνει αυτό θέλει συστηματική αποδελτίωση απο πολλαπλές πηγές. Σοβαρή δουλειά που λίγοι κάνουν.

  Ένας μιντιολόγος.

  • Αγαπητέ Μηντιολόγε,
   στο 1 σε ότι αφορά την παλαιότητα αυτού του είδους των ιστολογίων συμφωνώ. Ίσως όμως υπάρχει μια έξαρση τον τελευαίο καιρό λόγω εκλογικής επιτυχίας της ΧΑ. Κάτι τέτοιο όμως μόνο μια διαχρονική έρευνα θα μπορούσε να το δείξει (βλέπε ιδέα του Γιώργου παραπάνω). Το αν είναι οι ψηφοφόροι της ΧΑ φασίστες είναι πολιτικό ερώτημα. Εξαρτάται από την έννοια που δίνει ο καθένας στη λέξη φασίστας. Προσωπικά τείνω να πιστευω ότι δεν είναι με την κλασική έννοια της Hannah Arendt. Εθνικιστές, σωβινιστές και ρατσιστές σίγουρα είναι.
   Στο 2 αυτό που λες έχει βάση. Η σχέση κοινού και ΜΜΕ όμως είναι διαλεκτική: όντως κάθε πολίτης τείνει να προτιμά τα ΜΜΕ με τα οποία συμφωνεί (πχ στον τύπο και το διαδίκτυο) αλλά στην τηλεόραση η οποία έχει ολιγοπωλιακή φύση αυτό δεν είναι δυνατό. Εκεί λοιπόν η επιρροή του μεσου μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Το 3 νομίζω είναι αυτονόητο.

 3. Τα blog είναι ημερολόγια σκέψεων, απόψεων ακόμα και ειδήσεων (χωρίς υπογραφή).
  Κάποια από αυτά έχουν μεγάλη επιρροή, όπως γράφετε, γιατί πολύ απλά έχουν την 1η δημοσίευση ενός άρθρου.
  Όλοι οι άλλοι αναπαράγουν αυτή τη δημοσίευση – σαν να τηλεφωνείς σε φίλους σου για να τους πεις τα νέα.

  Συνεπώς και τα blog της άκρο-αριστεράς “παράγουν” παρόμοιο γράφο, πιθανόν μικρότερης κλίμακας.

  Οπότε το πρόβλημα είναι το “επιθετικό” internet marketing της ακροδεξιάς;

  Ο Έλληνας γίνετε ολοένα και περισσότερο “φασίστας”.

  Γιατί πολύ απλά οι “ξένοι” του παίρνουν το σπίτι στη κυριολεξία!

  Είτε γιατί έχουν καταντήσει γυφταριό τη γειτονιά του, οπότε η επιχείρησή του πάει “περίπατο” και η επιστροφή το βράδυ στο σπίτι για τα παιδιά του αλλά και τον ίδιο είναι “θρίλερ”,

  είτε γιατί πολτοποίησαν τη κόρη του αφού τη βίασαν πρώτα,

  είτε γιατί του βάζουν φόρο στο φόρο που επιβάλλεται από “βαρβάρους” έχει αναγκαστεί να κλείσει την επιχείρησή του και δεν του φτάνουν ούτε για πετρέλαιο,

  είτε γιατί του “παίρνουν” τον ήλιο του (πρόγραμμα Ήλιος),
  το ρεύμα του (πώληση ΔΕΗ),
  τον ορυκτό του πλούτο,
  ακόμα και το νερό του!

  Και όλα αυτά ενώ η πολιτεία “σκύβει” στα μεγάλα ΞΕΝΑ συμφέροντα!

  • Χρήστο, άποψη σας που δεν έχει σχέση με το ακριβές αντικείμενο του ποστ και με την οποία διαφωνώ κάθετα αλλά την διατυπώνετε κόσμια για αυτό δημοσιεύω το σχόλιο.

 4. Αν και η προσπάθεια νομίζω είναι πάρα πολύ καλή και συγχαρητήρια σε αυτόν που έκατσε και έκανε όλη αυτή την ανάλυση, έχω να κάνω κάποια σχόλια ως προς την αποτύπωση των αποτελεσμάτων και μέρος της ανάλυσης.

  α. “Το μέγεθος των κουκκίδων (από το μικρότερο στο μεγαλύτερο) εξαρτάται από το σύνολο των εισερχόμενων και εξερχόμενων συνδέσμων που διαθέτει κάθε ιστότοπος (degree)”
  Αυτό θεωρώ πως δημιουργεί λάθος εντυπώσεις σε σχέση με τα μικρά sites που έχουν όμως πολλά εξερχόμενα links. Παράδειγμα το koukfamily.blogspot.com. Έχει πάρα πολλά εξερχόμενα links αλλά (σχετικά) λίγα εισερχόμενα. Ιδανικά θα έπρεπε να απεικονίζονται ξεχωριστά οι 2 κατευθύνσεις αλλά και να μην υπολογίζονται στο “μέγεθος κουκίδας” τα εξερχόμενα links ενός site αλλά μόνο τα εισερχόμενα. Δεν σημαίνει πως αν εγώ στήσω ένα blog με 500 links προς bloggers φιλικά προσκείμμενα προς το ΚΚΕ πως τους επηρεάζω κιόλας. Αντίθετα αν το blog μου δέχεται 500 links από τρίτους είμαι πιθανότητα πιο κοντά στο παραπάνω συμπέρασμα. Επίσης μιας και όσο περισσότερα links “έχει” τόσο πιο κεντρικά τοποθετείται ένα blog, αυτό νομίζω πως έχει αλλοιώσει το γράφο και έχει φέρει κάποια blogs που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται πιο περιθωριακά, στο κέντρο.
  Θα ήθελα να δω τον γράφο φτιαγμένο υπολογίζοντας μόνο τα εισερχόμενα links. Αν αν μπορείς δώσε μας και αυτό το γραφο ή δημοσίευσε τα δεδομένα που συνέλεξες μέσω του issuecrawler πρωτού περαστούν στο gephi.

  β. Η παράγραφος που αναφέρει πως το μέγεθος της κοινότητας βρέθηκε με crawling.
  Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να βρεθεί; Το crawling πιάνει όλα τα συνδεδεμένα blogs/sites. Αν υπάρχουν κάποια ασύνδετα σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα πως δεν επηρεάζουν/επηρεάζονται από τα υπόλοιπα. Εκτός αν έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου το οποίο όμως δεν μας το λες.

  γ. Σύνδεση με άλλα media.
  Μπορεί να μην είναι τόσο “mainstream” αλλά θα έπρεπε να αποτυπωθούν πιστεύω οι σχέσεις κάποιων από αυτά τα blog με εφημερίδες όπως ο Στόχος, Ελεύθερη ώρα, κτλ και όχι μόνο οι σχέσεις με τη Δημοκρατία. Στα links προς τα mainstream “news sites” μου κάνει εντύπωση η απουσία της zouglas, που νομίζω πως την έχω δει αρκετές φορές linked. Ίσως κάνω και λάθος..

  δ. Σχετικά με την ανάπτυξη της κοινότητας αυτής, νομίζω πως δεν έχει σημειωθεί στην ανάλυση ένα πολύ βασικό στοιχείο, το γεγονός πως πλέον αυτές οι εθνικιστικές τάσεις είναι πάρα πολύ συχνές μεταξύ των νέων οι οποίοι έχουν και τις απαραίτητες γνώσεις για να στήσουν ένα blog. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να ανακαλυφθεί η ανάπτυξη της κοινότητας αυτή με βάση τον χρόνο εκκίνησης των blogs. Κάποια είναι πάρα πολύ παλιά αλλά τα περισσότερα έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Μια ανάλυση του μεγέθους σε σχέση με τον χρόνο (έστω βρίσκοντας το πρώτο post ενός blog) θα μας διαφώτιζε πάρα πολύ. Επίσης η σχέση αυτών των sites, των χρηστών τους και των facebook groups που αυτοί δημιουργούν…υπάρχουν πάρα πολλά φαινομενικά “αθώα” facebook groups που από πίσω τους βρίσκεται ακριβώς ο ίδιος κόσμος που τρέχει και αυτά τα blogs που παρουσιάζονται στην ανάλυση.

  ε. Τέλος, αυτό που ίσως χρίζει μιας νέας βαθύτερης ανάλυσης είναι να βρεθούν οι πηγές αυτών των blogs. Τα περισσότερα από τα blogs αυτά είναι παπαγαλάκια κάποιων λίγων μεγάλων, παίρνουν τα “νέα” από τα μεγάλα blogs και είτε τα επαναλαμβάνουν αυτούσια, είτε κάνουν ελάχιστες αλλαγές. Θα είχε τρομερό ενδιαφέρον να γίνει μια ανάλυση μέσω συνεχούς clawling αυτών των blogs για να βρεθεί ποιοί είναι αυτοί που παράγουν το αυθεντικό περιεχόμενο και ποιες είναι οι διαδρομές που ακολουθούν τα “νέα”. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο μιας και όλα έχουν RSS feeds, τα οποία αναφέρουν την ώρα δημοσίευσης, τον τίτλο, τον συγγραφέα και ίσως ακόμα και τα tags. Από εκεί θα μπορούσαν φυσικά να εξαχθούν και ασφαλείς πληροφορίες/αποδείξεις σχετικά με τους δημοσιογράφους/bloggers που είναι “κοντά” σε αυτό το χώρο 😉

  Συγχαρητήρια και πάλι πάντως

  • Αγαπητέ Γιώργο,

   σε ευχαριστω για τις έυστοχες παρατηρήσεις σου. Παρακάτω κάποιες απαντήσεις.
   α) το γράφημα με μόνο incoming links μόνο ειναι ακριβώς το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι. Το koukfamily είναι και για μένα ένα μυστήριο, αλλα αν κοιτάξεις τη λίστα των μπλογκς που δημοσίευσα έχει τους περισσότερους εισερχόμενους συνδέσμους, μακράν, από όλα τα άλλα (πάνω από 4000). Ίσως αυτό ωφείλεται σε bias του δειγματος, αλλα δεν το έχω βρει ακόμα. Τελικά άλλαξα τον χάρτη, άφησα το betweeness centrality σε μέγεθος και χρώμα για να δίνεται πιο ξεκάθαρη εικόνα.

   β) Το αποτέλεσμα του crawling έπηρεάζεται από το αρχικό δείγμα. Μπορεί να υπάρχουν ιστολόγια που ξέφυγαν. Επίσης το issuecrawler κράτησε μόνο τους ιστότοπους που συνδέονται από 2 φορές και πάνω με το αρχικό δείγμα ούτως ώστε τα η αποτύπωση του δικτύου να είναι πιο robust. Ειδού η αρχική λίστα από όπου ξεκίνησε το crawling :
   elnewsgr.blogspot.fr
   greeknation.blogspot.com
   hellas-orthodoxy.blogspot.com
   hellenicspace.wordpress.com
   kostasxan.blogspot.com
   macedonia-greece.blogspot.com
   makeleio.gr
   olympia.gr
   skeftomasteellhnika.blogspot.com
   ventetta.blogspot.com
   defencenet.gr
   eglimatikotita.gr
   elamcy.com
   greekalert.com
   stoxos.gr
   taxalia.blogspot.com
   thermopilai.org
   xryshaygh.com

   γ)Όπως έγραψα δεν υπάρχουν σύνδεσμοι προς εφημερίδες εκτός της Δημοκρατίας (296 εισερχόμενοι σύνδεσμοι) και Στόχου (257) για τον οποίο δεν έκανα αναφορά γιατί μου διέφυγε. Για να καταγραφούν οι σύνδεσμοι προς ένα ιστότοπο, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο από το παραπάνω δείγμα. Αν βάλω μόνο ένα σε αυτή τη ρύθμιση θα ανοίξει περιοσσότερο ο κύκλος και ίσως εκεί να βρεθεί Ζουγκλα κλπ. Θέλω να το δοκιμάσω όταν βρεθεί χρόνος

   δ)Συμφωνώ θα ήταν πολύ καλή ιδέα η διαχρονική ανάλυση, όποιος έχει ιδέες, χρόνο και μέσα ας προσέλθει

   ε) ίδια με το παραπάνω, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό.

 5. Φίλε Νίκο, παρά τη μεθοδολογική αρτιότητα (όσον αφορά το crawling κλπ.), η παντελής απουσία ορισμού της “ακροδεξιάς” και ο πλήρως ισοπεδωτικός και αφοριστικός -σε επίπεδα καθεστωτικής προπαγάνδας- χαρακτηρισμός άσχετων με τον χώρο της ακροδεξιάς ιστολογίων ως “ακροδεξιών” καθιστούν την έρευνά σου άξια μόνο για τον κάλαθο των αχρήστων! Προφανώς δεν αναφέρεσαι στη διασύνδεση κομματισμού (Χρυσή Αυγή, ΛΑΟΣ κλπ.) και έννοιας, αφού βάφτισες “ακροδεξιά” ιστολόγια από το…dexiextrem (καθαρά νεοδημοκρατικό) και το exomatiakaivlepo (των Ανεξάρτητων Ελλήνων – εκτός αν είσαι από τους γραφικούς που χαρακτηρίζουν ως “ακροδεξιό” ένα κόμμα με στελέχη όπως τον Νότη Μαριά και τον Γιάννη Δημαρά) μέχρι το…freepen του Κατσανέβα και το καθαρά αριστερό “resaltomag.gr” (τα οποία, μάλιστα, δεν κατηγοριοποιούνται καν ως “blogs” υπό τη στενή έννοια του όρου, αλλά τα περί κατηγοριοποίησης αποτελούν δευτερεύουσα αστοχία μπροστά στα προφανέστατα “τέρατα”).
  Προσπερνώντας, λοιπόν, αυτή την προφανέστατα σκόπιμη αστοχία, τίθεται ένα πιο βαθύ ερώτημα: όταν ένα ιστολόγιο χρησιμοποιεί μεν κάποιους υπερσυνδέσμους ακροδεξιάς ιδεολογίας, αλλά ταυτόχρονα παραπέμπει ΚΑΙ σε αριστερές έως…κομμουνιστικές πηγές ή σε κορυφαίους δημοσιογράφους – αναλυτές που ανήκουν στον αριστερό χώρο όπως ο Γ.Δελαστίκ και ο Ν.Κοτζιάς τότε γιατί ακριβώς μιλάμε; Για…”αριστερίστικη ακροδεξιά”;
  Το πρόβλημά σου, Νίκο, είναι καθαρά πρόβλημα ορισμού. Πέρα από τον ρατσιστικό λόγο (που θα μπορούσε πράγματι να αποτελέσει μία ασφαλή παράμετρο), κάτι γενικά και αόριστα περί “αντισημιτισμού” (ο οποίος συναντάται, εξάλλου, και στον αριστερό χώρο), “συνωμοσιολογίας” κλπ. δεν μπορούν να τύχουν σοβαρής αντιμετώπισης. Έχεις κάνει ανάλυση περιεχομένου επ’αυτών των κριτηρίων; Σε ποια θεωρία βασίζεις την αναγωγή συγκεκριμένων αναρτήσεων με τον ακροδεξιό χώρο όταν δεν εκφράζεται ρατσιστικός ή εθνικιστικός λόγος;
  Η έρευνά σου δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από τροφή της νεοταξικής, καθεστωτικής προπαγάνδας -η οποία θέλει ο,τιδήποτε που αντίκειται στην ντόπια (εκπεφρασμένη κατά τα τελευταία χρόνια ως “μνημονιακή”) και παγκόσμια νεοταξική δικτατορία να κρίνεται ως “ακραίο” , “φασιστικό” κλπ.- υπό το μανδύα ενός καλοστημένου ψευδοεπιστημονισμού.

 6. Πολύ ενημερωτικό το άρθρο σας.

  Έριξα μια ματιά στον κατάλογο των ακροδεξιών site στο αρχείο csv. Τα αγνοώ σχεδόν όλα, επισκέπτομαι μόνο αραιά και πού το Antibaro.gr και δεν το θεωρώ ακροδεξιό. Δεξιό, ναι, καθώς οι περισσότεροι αρθρογράφοι του έχουν συνταχθεί με τη Ν.Δ. (σημειώνω πως κάθε άλλο παρά δεξιός είμαι).

  Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία χαρακτηρίζεις ακροδεξιό ένα site?

 7. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΟΠΩΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ FREEPEN.GR ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ BLOGS.

  Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΔΕΞΙΑ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ. ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΧΟΥΜΕ ΓΡΑΨΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΤΙ Η ΧΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ.

  ΑΥΤΟ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΝ Ο ΑΝΟΘΕΥΤΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ.

  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ.

 8. Έφτασα κατά τύχη εδώ μετά από αναζήτηση του όρου “φασισμός” και έτσι αναρώτηθηκα για πολλοστή φορά τι μπορεί να είναι στ΄αλήθεια πραγματικά ή εννοια φασισμός?
  Να είναι μήπως οι ρηχές λιμνούλες, ή να είναι οι ψηλές ραχούλες; Ή μήπως να είναι η ότι παρακολουθεί αποκλειστικά τα κακά του άλλου χωρίς να βλεπει τη δική του σάπια και δύσοσμη καμπουρα;

  ΥΓ: Αν το θελήσετε ίσως μέσα από τα access_log να δείτε και την IP μου, και μπορεί και τον user agent μου, και έτσι να κάνετε ένα γράφο, τον δικο μου γράφο, που βάφτε την χαντρούλα όπως θέλετε…

  Α να χαθείτε.. προβατα της φάρμας

 9. Προς Μπάμπη, Theo, Freepen & Niko,
  πριν σχολιάσετε και μάλιστα με ισοπεδωτικό τρόπο καλό θα ήταν να διαβάζατε με προσοχή το άρθρο. Αφού όμως δεν το κάνατε να σας υπενθυμίσω δύο σημαντικά σημεία:

  1. Τους 88 ιστότοπους της λίστας δεν τους διάλεξα εγώ σύμφωνα με τα προσωπικά μου κριτήρια για το τι εστί ακροδεξιά. Η λίστα είναι απότέλεσμα δύο διαδοχικών crawling (http://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler).
  Οι αρχικοί ιστότοποι που διάλεξα ως βάση του crawling (startingpoints) ήταν οι εξής:
  elnewsgr.blogspot.fr
  makeleio.gr
  greekalert.com
  stoxos.gr
  xryshaygh.com
  Αμφισβητεί κάποιος ότι αυτά είναι ακροδεξιά;

  Οι σύνδεσμοι αυτών των ιστότοπων με οδήγησαν στην λίστα με τα 18 ιστολόγια που αναφέρω σε παραπάνω σχόλιο ως απάντηση στον Γιώργο.
  Χρησιμοποιώντας αυτά ως startingpoints έφτασα στα 88. Αυτό σημαίνει ότι τα 88 συνδέονται άμεσα με τα 18 και έμμεσα με τα 5.

  2. Σε κανένα σημείο του άρθρου δεν γράφω ότι όλα τα ιστολόγια της λίστας είναι ακροδεξιά, φασιστικά, ναζιστικά ή οτιδήποτε άλλο. Η ακριβής διατύπωση μου είναι:
  “Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ιστότοπων είναι ακροδεξιάς προέλευσης”. Τα υπόλοιπα σχόλια μου σαφώς και αναφέρονται σε αυτή την πλειοψηφία της λίστας και ΟΧΙ σε ολόκληρη τη λίστα. Όποιος διαβάζει ελληνικά καταλαβαίνει.

  Σε κανένα σημείο του άρθρου δεν αναφέρομαι στο Freepen ή στο Resalto ως φασιστικό, ακροδεξιό ή ρατσιστικό. Τωρα οι εάν ιδιοκτήτες τους θεωρούν τους εαυτούς τους προοδευτικούς ή αριστερούς ενώ δέχονται λίνκς ΜΟΝΟ από ακροδεξιά και δεξιά ιστολόγια, ίσως θα έπρεπε να προβληματιστούν λίγο για τη “διαδικτυακή συντροφιά” τους.

  Τέλος, σκοπός αυτής της ανάρτησης ήταν να αρχίσει ένας διάλογος σχετικά με το ζήτημα της διάχυσης της ρητορικής του μίσους στο ελληνικό διαδίκτυο και όχι να επικυρηχτούν κάποια ιστολόγια. Οι καλοπροαίρετοι αναγνώστες, ακόμη και διαφορετικής πολιτικής κατεύθυνσης, το κατάλαβαν.

  Οι υπόλοιποι καταφεύγουν σε απειλές, ύβρεις ακόμη και σε προσπάθειες να χακάρουν τη σελίδα για να κατεβάσουν το δημοσίευμα. Προφανώς έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν στα διαδικτυακά λημέρια που συχνάζουν.

 10. Δεν έχετε να ασχοληθείτε με σοβαρότερα πράγματα; Να κάνετε θετικές προτάσεις για να βγούμε από την κρίση;

 11. Αγαπητέ ανώνυμε κουκουλοφόρε Νίκο ή όπως αλλιώς σε λένε,

  Ως Διαχειριστής του ιστολογίου ΕΛΛΑΣ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, δεν έχω κανένα πρόβλημα να “κολλάς” όποια ταμπέλα θέλεις. Είναι άλλωστε, χαρακτηριστικό γνώρισμα των ρουφιάνων και ανίκανων να αντιμετωπίσουν διαφορετικά ό,τι τους ενοχλεί, αυτή η τακτική.

  Βέβαια, επειδή αναφέρθηκε σε κάποιο σχόλιο (πάλι ανώνυμου κουκουλοφόρου) το όνομα της Χριστίνας Σιδέρη ως συνδιαχειρίστρια της ιστοσελίδας ΕΛΛΑΣ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, οφείλω να ενημερώσω πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η συγκεκριμένη – όντως μέλος της ΝΔ – έχει αποχωρήσει εδώ και καιρό, αφού η γραμμή μας δεν είναι κομματική, αλλά αμιγώς ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ.

  Γι’ αυτό άλλωστε και ενοχλεί συγκεκριμένους κύκλους. Εύχομαι λοιπόν, να συνεχίσετε τις “έρευνες” σας. Ούτε απειλές, ούτε τραμπουκισμούς, ούτε ύβρεις. Τα αφήνω σε σας, μαζί με τις κουκούλες.

  Επωνύμως και αντρίκεια,

  Δημήτρης Σωτηρόπουλος
  Φωτογράφος – Εκδότης
  Διαχειριστής του http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/

 12. Μια ερώτηση σου έκανα, φίλε μου.
  Πού είδες σχολιασμό “και μάλιστα με ισοπεδωτικό τρόπο”;
  Να με συγχωρείς που δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει crawling, αλλ’ αυτό δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι το ότι κατατάσσεις στην ελληνική ακροδεξιά ιστοσελίδες που απλώς έχουν υπερσυνδέσμους ΚΑΙ από “ακροδεξιά” ή “φασιστικά” ιστολόγια.

 13. Καταρχάς συγχαρητήρια τόσο για την ανάλυση όσο και για τις απαντήσεις σε επικριτικές αναρτήσεις.
  Στη συνέχεια θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο, απευθυνόμενος σε όλους.
  Ο πυρήνας της κρίσης, στο μέγεθος που την βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι βρίσκεται κυρίως σε μία ηθική και κοινωνική παρακμή, σε μια μεγάλη έκπτωτη αξιών και αρχών που έχει συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, με την συμβολή όλων μας. Η οικονομική δυσπραγία, η ανεργία, η φτώχεια, η υποτέλεια απέναντι στους ισχυρούς ευρωπαίους και η αδυναμία εφαρμογής μίας εθνικής πολιτικής, η εξελισσόμενη πλέον ανθρωπιστική κρίση, όλα αυτά είναι αποτελέσματα της ηθικής κρίσης.
  Αν συμφωνήσουμε στα παραπάνω, τότε θα πρέπει να συμφωνήσουμε και με την άποψη ότι όλα αυτά θα ξεπεραστούν όταν αρχίσει ο καθένας από εμάς να ζει μια ζωή Άξια, και ζωή Άξια είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από διαχρονικές αρχές και αξίες, και διαχρονικές αρχές και αξίες είναι αυτές που εκπορεύονται από την εποχή που ο άνθρωπος βγήκε από τις σπηλιές δημιουργώντας σιγά σιγά κοινωνίες, φτάνουν αναλλοίωτες στο σήμερα και είναι αυτές που έδωσαν την δυνατότητα στο ανθρώπινο είδος να ανέβει κάθε φορά και ένα σκαλί παραπάνω στη σκάλα της εξέλιξης.
  Μπορεί κάθε ένας πιστεύω να αντιληφθεί ποιες είναι αυτές οι αρχές και αξίες. Αυτό που έχει απλά να κάνει είναι να αναζητήσει ανθρώπινες ιστορικές στιγμές με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά.
  Είναι καιρός νομίζω να αποτινάξουμε αγκυλώσεις που προκαλούνται από την υιοθέτηση οποιασδήποτε στενής ιδεολογικής κουλτούρας, οι οποίες το μόνο που καταφέρνουν είναι να προκαλούν μίσος, φόβο, καχυποψία και φανατισμό.
  Να κοιτάξουμε πέρα από τις σκιές και να αλλάξουμε όλοι μαζί σελίδα. Είναι στο χέρι μας

 14. Φίλε Νίκο.
  Δεν έχω κανένα πρόβλημα που το όνομα του site μου βρίσκεται μέσα σε αυτή τη λίστα, αν και δεν μπορώ να την κατανοήσω, μα ούτε και με καλύπτουν οι εξηγήσεις σου περί μεθοδολογίας για το πως κατασκευάστηκε.

  Έχω να σου πω πως σε αυτή σου την μεθοδολογία “παρέλειψες” να κοιτάξεις πόσους συνδέσμους έχουν πολλοί από αυτούς τους ιστότοπους που αναφέρις σε “αριστερά” sites ή blogs.

  Επίσης “ξέχασες” να αναφέρεις πως πολλοί από τους ιστότοπους της λίστας επειδή λειτουργούν και ” λίγο πιο επαγγελματοδημοσιογραφικά” έχουν πάμπολλα άρθρα – κείμενα από αριστερά κόμματα, παρατάξεις, φορείς κ.α. χωρίς να έχουν αναφερόμενη πηγή ή σύνδεσμο μόνο και μόνο γιατί τα παραπάνω άρθρα ή κείμενα τα λαμβάνουν ως δελτία τύπου.

  Βασικά θα μπορούσα να σου γράφω μέχρι αύριο το πρωί για πράγματα που δεν στέκουν στη λίστα σου…
  Θα αρκεστώ όμως σε ένα και τελευταίο.

  Για ποιό λόγο συνδέεις πολλά από τα παραπάνω διαδικτυακά μέσα με την Χ.Α.;

  Τι πάει να πει “διάχυση ρητορικής του μίσους” ;
  Σύμφωνα με το σκεπτικό ποιανού;
  Αν εννοείς ότι είναι καθαρά άποψή σου, δεν έχω λόγο να το κουβεντιάσω γιατί οι απόψεις είναι σαν τις μύτες…
  όλοι έχουμε από μία.

  Όπως και να΄χει διαφωνώ κάθετα με την ανάλυση και την στατιστική σου, χωρίς να μπορείς να μας προσάψεις τίποτε από όλα τα παραπάνω που γράφεις.

  Για τέλος έχω να σου πω πως μου γεννάται η υποψία πως εκτελείς εντολές.
  Είσαι νεοτάξιτης;
  Σε προκαλώ να απαντήσεις καθαρά και χωρίς περιστροφές…

  Με όνομα και επώνυμο…
  Τιπούρτης Τρύφωνας, ιδιοκτήτης του ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ

 15. Φίλε Νίκο.
  Δεν έχω κανένα πρόβλημα που το όνομα του site μου βρίσκεται μέσα σε αυτή τη λίστα, αν και δεν μπορώ να την κατανοήσω, μα ούτε και με καλύπτουν οι εξηγήσεις σου περί μεθοδολογίας για το πως κατασκευάστηκε.

  Έχω να σου πω πως σε αυτή σου την μεθοδολογία “παρέλειψες” να κοιτάξεις πόσους συνδέσμους έχουν πολλοί από αυτούς τους ιστότοπους που αναφέρις σε “αριστερά” sites ή blogs.

  Επίσης “ξέχασες” να αναφέρεις πως πολλοί από τους ιστότοπους της λίστας επειδή λειτουργούν και ” λίγο πιο επαγγελματοδημοσιογραφικά” έχουν πάμπολλα άρθρα – κείμενα από αριστερά κόμματα, παρατάξεις, φορείς κ.α. χωρίς να έχουν αναφερόμενη πηγή ή σύνδεσμο μόνο και μόνο γιατί τα παραπάνω άρθρα ή κείμενα τα λαμβάνουν ως δελτία τύπου.

  Βασικά θα μπορούσα να σου γράφω μέχρι αύριο το πρωί για πράγματα που δεν στέκουν στη λίστα σου…
  Θα αρκεστώ όμως σε ένα και τελευταίο.

  Για ποιό λόγο συνδέεις πολλά από τα παραπάνω διαδικτυακά μέσα με την Χ.Α.;

  Τι πάει να πει “διάχυση ρητορικής του μίσους” ;
  Σύμφωνα με το σκεπτικό ποιανού;
  Αν εννοείς ότι είναι καθαρά άποψή σου, δεν έχω λόγο να το κουβεντιάσω γιατί οι απόψεις είναι σαν τις μύτες…
  όλοι έχουμε από μία.

  Όπως και να΄χει διαφωνώ κάθετα με την ανάλυση και την στατιστική σου, χωρίς να μπορείς να μας προσάψεις τίποτε από όλα τα παραπάνω που γράφεις.

  Για τέλος έχω να σου πω πως μου γεννάται η υποψία πως εκτελείς εντολές.
  Είσαι νεοτάξιτης;
  Σε προκαλώ να απαντήσεις καθαρά και χωρίς περιστροφές…

  Με όνομα και επώνυμο…
  Τιπούρτης Τρύφωνας, ιδιοκτήτης του ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΛΛΑΣ

 16. Είναι προφανές από τα στοιχεία ότι έχει γίνει πολύ και επίπονη μελέτη από τον συντάκτη/ες του άρθρου. Πιστεύω όμως ότι η ανάλυση των δεδομένων και τα εξ αυτής συμπεράσματα υστερούν σημαντικά. Υπάρχουν σημαντικές παράμετροι που αγνοούνται με αποτέλεσμα τα αριθμητικά στοιχεία να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο ανάλυσης ποιοτικών στοιχείων. Λάθος σημαντικό κατά την γνώμη μου. Για την ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων θα πρέπει να γίνει ανάλογη μελέτη για το είδος και την πληρότητα της παρεχόμενης ενημέρωσης από τα εκτός μπλογκόσφαιρας επίσημα ΜΜΕ, ειδικότερα στο παρελθόν. Επίσης για την κυριαρχούσα ιδεολογία και διασυνδέσεις στα εν λόγω ΜΜΕ. Νομίζω ότι θα αποδειχθεί ότι σε αυτά επικρατούσε και επικρατεί η αντίθετη τάση, ότι η ενημέρωση που παρείχαν ήταν επιλεκτική, οι αναλύσεις τους κατευθυνόμενες και μονομερείς. Αν είναι έτσι προφανώς εξηγούνται πληρέστερα τα αναφερόμενα στο άρθρο για την κυριαρχία μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας στην μπλογκόσφαιρα. Τώρα ο χαρακτηρισμός της ως “ακροδεξιάς” είναι ατυχής και δεν φαίνεται να στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια αλλά στην προσωπική εκτίμηση του συντάκτη.
  υστερεί

 17. Νίκο
  Άξιος ο μισθός σου μιλάμε πιάνεις πουλιά στον αέρα. Δεν γνωρίζω τι είδους πουλιά αλλά σίγουρα τα πιάνεις.
  Αλήθεια κανένα μεροκάμματο στην πραγματική ζωή έχεις κάνει;

 18. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΟΠΩΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΤΗΕ SECRET REAL TRUTH AΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΩΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑ.

  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΝΟΜΙΚΑ.

  ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΙΣΤΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

  10/01/2013 21:50

  EK ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ thesecretrealtruth.blogspot.com

  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2013/01/blog-post_2993.html

 19. Αν επρόκειτω για έρευνα, πριν ξεράσετε όλον αυτον τον οχετο πάνω μας, θα είχατε μπει στον κόπο να διαβάσετε και τις θέσεις των ιστολόγων που “ερευνάτε” πριν τους χαρακτηρίσετε ακροδεξιούς, και για εμένα τουλάχιστον θα είχατε ανακαλύψει ότι είναι πιθανότερο να πληρώνομαι, όχι από την χρυσή αυγή, αλλά από τον Σύριζα:
  ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ή τους αναρχικούς: Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ…

  Σε έρευνες του επιπέδου της δικής σας, έχει απαντήσει παλαιότερα το κομματόσκυλο, στο εξαιρετικό του άρθρο Η ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ Η ΠΟΥΤΣΑ.

  Νομίζω αξίζει να το διαβάσετε, γιατί δείχνετε να συγχέετε τις δύο έννοιες και παραφέρεστε.

 20. το προβλημα στην ελλαδα ειναι η ακροαριστερα, δηλαδη
  οι εαμοβουλγαροι σχιζοφρενεις δολοφονοι εγκυων γυναικων της μαρφιν και χιλιαδων αλλων ελληνων.

  ελπιζω οτι η λεγομενη ασκροδεξια να ανεβει και αλλο και να φτασει στο 75%, οπως ηταν οι ηρωες μοναρχοφασιστες μαζι με την συντριπτικη πλειοψηφια του ελληνικου λαου, που ξεφτιλησε τους αυτονομιστες εαμοβουλγαρους κομουνιστες κατακτητες, τους δοσιλογους και συνεγατες γερμαων ιταλων αλβανων και βουλγαρων κσατακτητων -στο γραμμο βιτσι

  ειμαστε ολοι ακροδεξιοι μοναρχοφασιστες!!!!!

  δεν θα περασει ο εαμοβουλγαρισμος!!!!

  ποτε ξανα μπολσεβικισμος!!!!

  σχιζοφρενεις σοβιετ δολοφονοι νηπιων πισω στα ψυχιατρεια της σιβηριας σας!!!!!

  οι λαοι θα νικησουν και θα τσακισουν την ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ της σχολης της φρανκφουρτης και σικαγου!!!!!

 21. ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΦΙΛΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΕΣ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ…ΣΕ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ; Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ;…

  GREEKALERT

 22. Ας μην μείνουμε με το παραλήρημα μίσους του Μελίστα για φινάλε, ας γράψει κάποιος κάτι- ή μάλλον ας είναι_ για να μην μας αφήνει να ξεχνούμε το μέγεθος και το ήθος του προβλήματος. [Ο Θεός να βάλει το χέρι του ή μετά τι?]. Oι άνθρωποι διψούν για αίμα κι οι λέξεις που θα μαλάκωναν τον νου τους δεν έχουν γεννηθεί ακόμα.

 23. το άρθρο είναι ανακριβές
  μπερδεύει πατριωτισμό, αντίδραση, δεξιούς, αγανακτισμένους πασοκους, ανεξάρτητους ελληνες, απογοητευμένους.. υποστηρικτικές του καρατζαφερη. πρώην αριστερούς που σιχάθηκαν,,.κτλπ με χρυσαυγιτες
  όλες αυτές οι σελίδες είναι παλιές, όταν έπαιρνε η χρυσή αυγή 0,3%
  άρα αναιρούνται όλα
  πέρα ότι ξέρω και κάποιους προσωπικά που είναι αγωνιστές και έχουν αιχμηρό λόγο,και καμία βέβαια σχέση με χρυσή αυγή
  ποιος θα σου απαγορέψει να είσαι χριστιανή ορθόδοξη , όταν σήμερα
  Για παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας καταδικάστηκε η Ελλάδα από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς την περίοδο 2009-2010 οι μάρτυρες των δικαστηρίων ήταν υποχρεωμένοι να ορκίζονται στο Ευαγγέλιο.
  Συγκεκριμένα το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα μετά από προσφυγή μελών της ΜΚΟ «Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελσίνκι» για παραβίαση των άρθρων 9 περί θρησκευτικής ελευθερίας και 13 περί αποτελεσματικού ένδικου μέσου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
  ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΧΩΡΑ ΤΕΤΟΙΑ ΜΚΟ;
  ΑΠΟ Δημητρά, Αντρέα Τζίλμπερτ, Νικόλαος Μυλωνά, Γρηγόρης Βαλλιανάτο ΚΤΛΠ;
  ΘΑ HTAN ΣΙΒΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ
  ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
  ΔEN ΘΑ ΣΧΟΛΙΑΖΑ ΑΛΛΑ κρίνω ,οτι η έρευνα δεν είναι τυχαία
  πάνε να κάνουν δυο μέτωπα ακροδεξιάς και ακροαριστεράς στο ίντερνετ, όπως και στην κοινωνία
  όλοι με ταυτότητα ή κόκκινοι ή μαύροι, αποπροσανατολίζοντας,σαν γνήσιο παρακράτος την κοινή γνώμη
  σκορπώντας μίσος και μετεμφυλιακούς κανιβαλισμούς
  καταλάβατε τώρα τον ρόλο του άρθρου
  αρκετά πονηρό
  μου απαγορεύουν να έχω φίλους από όλα τα μέτωπα
  ή με εμάς ή με τους άλλους
  αλλά δεν θα τους περάσει
  oi bloggers πολλοί από αυτούς που αναφέρει, κατακρεούργησαν τον Καραμανλή
  τότε τους έγλυφε το ΠΑΣΟΚ
  όταν βγήκε ο Γιωργάκης,η κριτική όλων ήταν σκληρή
  και έπεσε να τα φιμώσει
  με τον Σαμαρά κανένας δεν τον γλύφει
  κλείνω με αυτό
  «Αυτοί που πούλησαν τις γυναίκες και τις αδελφές στον κατακτητή, για να κάνουν τα νταραβέρια μαζί του, και μας σκλάβωσαν διπλά, αυτοί πάνε τώρα να μας πείσουν ότι είναι οι κέρβεροι της τιμής και της ηθικής!
  ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ (Από τον Λόγο στη Λαμία, 22 Οκτωβρίου 1944)

 24. Kαι μόνο ότι έκανες έρευνα για ακροδεξιά ιστολόγια και όχι καί για ακροαριστερά,σε καθιστά αφερέγγυο και “κουκουλοφόρο”.

  Δεν θέλω να υπερασπιστώ κανέναν από αυτούς που φακέλωσες,θα πω μόνον ότι έχω σιχαθεί-κυριολεκτώ- τον διαχωρισμό αριστερός – δεξιός και κάθε αναφορά σε αυτό, με κάνει να θέλω να ξεράσω. Προωθείς αυτό που κατέστρεψε την Ελλάδα… την πόλωση.
  Σε κρίνω απαράδεκτο και βαλτό.-

 25. Προς τον συντάκτη του άρθρου:
  Φίλε, όποιος κι αν είσαι.
  Το άρθρο σου δεν μπόρεσα να το διαβάσω, γιατί το βρίσκω ανούσιο και ανακριβές.
  Η πρώτη μου παρατήρηση, είναι προσωπική εκτίμηση.
  Η δεύτερη είναι διαπίστωση και αφορά την αναφορά σου στο πρόσωπό μου.
  Το Δίκτυο 21 δεν το γνωρίζω, δεν έχω παραστεί ποτέ σε καμία εκδήλωσή του και δεν έχω περάσει ούτε έξω από τα γραφεία του, που δεν ξέρω καν που βρίσκονται.
  Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία δεν είναι ούτε ακροδεξιά ούτε ακροαριστερή.
  Το μόνο που είναι άκρο, είναι το ψέμα και η ανοησία.

  φιλικά (παρά το ψέμα σου)

  Σάββας Καλεντερίδης

 26. Προς Δ. Σωτηρόπουλο, Τ. Τιπούρτη, Θαλαμοφύλακα, Anemo σας παραπέμπω στην προηγούμενη απάντηση μου. Σε κανένα σημείο του άρθρου δεν γράφω ότι ΟΛΑ τα ιστολόγια της λίστας είναι ακροδεξιά, φασιστικά, ναζιστικά. Σε ότι αφορά την υποκίνηση από τη ΧΑ αναφέρομαι σε συγκεκριμένα ιστολόγια που δεν περιλαμβάνουν τα δικά σας. Σέβομαι τον αυτοπροσδιορισμό σας όποιος κι αν είναι αυτός. Ταυτόχρονα όμως είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι βρίσκεστε στο εσωτερικό ενός πλέγματος από ιστότοπους πολλοί εκ των οποίων εκφράζουν καθαρά ακροδεξιά ιδεολογία. Ελπίζω αν μη τι άλλο αυτό να σας προβληματίσει.

  Προς Νίκο Π. ευχαριστώ για την εποικοδομητική κριτική. Από ευτό εδω το ιστολόγιο αλλά και σε επιστημονικά πονήματα έχω επιδοθεί πολύ συχνά σε κριτική των κυρίαρχων ΜΜΕ. Σου προτείνω για παράδειγμα να διαβάσεις την ανάρτηση “Η κατασκευή της συναίνεσης στην Ελλάδα του Μνημονίου” http://smyrnaios.net/archives/801.

  Προς Hercules και esontai eis sarka mian ευχαριστώ για την θετική συμβολή σας.

  Προς Τhe Secret Real Truth, akrodeksio, Αριστεροδεξιό, Greekalert, Melista απειλές, ύβρεις, χαρακτηρισμοί και ειρωνείες δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, ούτε ενδιαφέρον γι αυτό από εδώ και στο εξής δεν θα δημοσιεύονται. Είναι όμως χαρακτηριστικά της (χαμηλής) ποιότητας και επιπέδου σας.

  Προς Σ. Καλεντερίδη, δεχομαι την διάψευση σου γιατί δεν έχω τα μέσα να τη διαψεύσω με τη σειρά μου. Ίσως θα έπρεπε να κάνεις την ίδια παρατήρηση στα δεκάδες δημοσιεύματα του Τυπου που σε αναφέρουν ως μέλος του Δικτύου 21.
  Τώρα για το γεγονός ότι βρίσκεις το άρθρο ανούσιο και ανακριβές χωρίς να το διαβάσεις, ουδέν σχόλιο.

  Και κάτι γενικό: η πιο ουσιαστική κριτική που δέχθηκα για αυτό το κείμενο είναι ότι μέσα στη λίστα που δημοσιεύσα έβαλα πολλά ιστολόγια διαφορετικής πολιτικής γραμμής κάτω από την ταμπέλα ακροδεξιά.

  Προσπάθησα να εξηγήσω πως επετεύχθει αυτή η λίστα και σε ποια αναφερόμουν ως ακροδεξιά ιστολόγια. Ίσως τελικά να μην ήμουν αρκετά σαφής.

  Όμως πολλοί από αυτούς που πειράχθηκαν έσπευσαν να με χαρακτηρίσουν νεοταξίτη, πληρωμένο ακόμη και κουκουλοφόρο ενώ βρίσκονται σε ένα ιστολόγιο του οποίου η διεύθυνση φέρει το όνομα μου (!).

  Άλλοι κατέφυγαν σε πιο δυναμικές μεθόδους αφού μετράω ήδη τουλάχιστον δύο (ανεπιτυχείς) προσπάθειες hacking και αρκετά αμιγώς υβριστικά και απειλητικά σχόλια.

  Οι αντιδράσεις αυτές καθαρά αυταρχικού χαρακτήρα αν μη τι άλλο επιβεβαιώνουν ότι το κείμενο αυτό άγγιξε ένα ευαίσθητο σημείο που πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο.

 27. Προς Δ. Σωτηρόπουλο, Τ. Τιπούρτη, Θαλαμοφύλακα, Anemo σας παραπέμπω στην προηγούμενη απάντηση μου. Σε κανένα σημείο του άρθρου δεν γράφω ότι ΟΛΑ τα ιστολόγια της λίστας είναι ακροδεξιά, φασιστικά, ναζιστικά. Σε ότι αφορά την υποκίνηση από τη ΧΑ αναφέρομαι σε συγκεκριμένα ιστολόγια που δεν περιλαμβάνουν τα δικά σας. Σέβομαι τον αυτοπροσδιορισμό σας όποιος κι αν είναι αυτός. Ταυτόχρονα όμως είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι βρίσκεστε στο εσωτερικό ενός πλέγματος από ιστότοπους πολλοί εκ των οποίων εκφράζουν καθαρά ακροδεξιά ιδεολογία. Ελπίζω αν μη τι άλλο αυτό να σας προβληματίσει.

  Προς Νίκο Π. ευχαριστώ για την εποικοδομητική κριτική. Από ευτό εδω το ιστολόγιο αλλά και σε επιστημονικά πονήματα έχω επιδοθεί πολύ συχνά σε κριτική των κυρίαρχων ΜΜΕ. Σου προτείνω για παράδειγμα να διαβάσεις την ανάρτηση “Η κατασκευή της συναίνεσης στην Ελλάδα του Μνημονίου” http://smyrnaios.net/archives/801.

  Προς Hercules και esontai eis sarka mian ευχαριστώ για την θετική συμβολή σας.

  Προς Τhe Secret Real Truth, akrodeksio, Αριστεροδεξιό, Greekalert, Melista απειλές, ύβρεις, χαρακτηρισμοί και ειρωνείες δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, ούτε ενδιαφέρον γι αυτό από εδώ και στο εξής δεν θα δημοσιεύονται. Είναι όμως χαρακτηριστικά της (χαμηλής) ποιότητας και επιπέδου σας.

  Προς Σ. Καλεντερίδη, δεχομαι την διάψευση σου γιατί δεν έχω τα μέσα να τη διαψεύσω με τη σειρά μου. Ίσως θα έπρεπε να κάνεις την ίδια παρατήρηση στα δεκάδες δημοσιεύματα του Τυπου που σε αναφέρουν ως μέλος του Δικτύου 21.
  Τώρα για το γεγονός ότι βρίσκεις το άρθρο ανούσιο και ανακριβές χωρίς να το διαβάσεις, ουδέν σχόλιο.

  Και κάτι γενικό: η πιο ουσιαστική κριτική που δέχθηκα για αυτό το κείμενο είναι ότι μέσα στη λίστα που δημοσιεύσα έβαλα πολλά ιστολόγια διαφορετικής πολιτικής γραμμής κάτω από την ταμπέλα ακροδεξιά.

  Προσπάθησα να εξηγήσω πως επετεύχθει αυτή η λίστα και σε ποια αναφερόμουν ως ακροδεξιά ιστολόγια. Ίσως τελικά να μην ήμουν αρκετά σαφής.

  Όμως πολλοί από αυτούς που πειράχθηκαν έσπευσαν να με χαρακτηρίσουν νεοταξίτη, πληρωμένο ακόμη και κουκουλοφόρο ενώ βρίσκονται σε ένα ιστολόγιο του οποίου η διεύθυνση φέρει το όνομα μου (!).

  Άλλοι κατέφυγαν σε πιο δυναμικές μεθόδους αφού μετράω ήδη τουλάχιστον δύο (ανεπιτυχείς) προσπάθειες hacking και αρκετά αμιγώς υβριστικά και απειλητικά σχόλια.

  Οι αντιδράσεις αυτές καθαρά αυταρχικού χαρακτήρα αν μη τι άλλο επιβεβαιώνουν ότι το κείμενο αυτό άγγιξε ένα ευαίσθητο σημείο που πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο.

 28. Φίλε μου Νίκο.
  Αν και έκανες τον κόπο να απαντήσεις στο σχόλιό μου και αυτό σε τιμά, όπως θα είδες όμως χειρίζομαι την Ελληνική μας γλώσσα πολύ καλα.

  Παρ΄ όλα αυτά δεν απάντησες στην πρόκλησή μου.

  Είσαι Νεοταξίτης ή όχι;
  Φυσικά και δεν είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις αλλά δεν είναι κακό να πάρεις “θέση”.
  Ίσως έτσι να αναιρέσουν τα σχόλιά τους πολλοί από εμάς.

  Ή είσαι ή δεν είσαι.

 29. Δυστυχώς το ύφος και το ήθος των αντιδράσεων επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την άποψη ότι σαν κοινωνία είμαστε ακόμα επάνω στα δένδρα.
  Και μια κοινωνία με αυτά τα χαρακτηριστικά, δυστυχώς δεν έχει άλλο τρόπο για να ξεπεράσει την κρίση, παρά μόνο μέσα από την βιωματική εμπειρία, γεγονός που απαιτεί χρόνο και πόνο.

 30. ΡΕ ΝΙΚΟ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΔΕΙΞΕΣ ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΑΪΤ ΝΑ ΜΠΑΙΝΩ. ΚΑΙΡΟ ΕΨΑΧΝΑ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΑΪΤ. ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ ΚΙ ΑΝ ΒΡΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ, ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ.
  Υ.Γ. ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ, ΠΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ.

 31. Συνεχίστε την ανάλυση παιδιά, απο ότι βλέπω θα σας πάρει ισα με 1488 χρόνια για να βγάλετε κάποιο σοβαρό αποτέλεσμα…

 32. «Σε ότι αφορά τη ρητορική που χρησιμοποιείται στην ονοματολογία αυτή περιστρέφεται γύρω από τις έννοιες της αντίστασης (ταμπούρι, εσχατιά, ανάσχεση), της εναλλακτικής θεώρησης (αντιπληροφόρηση, διαφορετική ματιά, εναντίον όλων, αντίλογος), της εκδίκησης (βεντετα, hellenic revenge) του συναγερμού (greekalert, red sky warning, έχω μάτια και βλέπω, ξυπνήστε ρε), της συνωμοσιολογίας (the real truth), της παλινόρθωσης του έθνους (έγερσις) κλπ.»

  Βάζε και κανένα κόμμα εκεί που πρέπει. Εδώ για παράδειγμα: [Σε ό,τι αφορά τη ρητορική που χρησιμοποιείται στην ονοματολογία αυτή,…] Τέλος πάντων, εμείς θα σού μάθουμε Ελληνικά τώρα θα μού πης; Η απάντησή μας στην ανάρτησή σου, εδώ: http://esxatianasxesi.blogspot.gr/2013/01/blog-post_10.html . Άντε γεια!

 33. Ξανασχολιάζω σημείωνοντας πως εγώ είμαι ο Nikos on 10/01/2013 at 09:02.

  Αρχικά να τονίσω το εξής: Δεν είμαι κατοχος ιστολόγιου ή διαχειριστής ή κάτι τέτοιο.

  Ωστόσο επειδή τώρα βρίσκομαι στην 7η δεκαετία της ζωής μου και καλώς ή κακώς νομίζω ότι ο πολυκατακερματισμός είναι η βασική αιτία υφαρπαγής της εξουσίας από μία παγκοσμια ολιγαρχία για αυτό και “τα πήρα όλα αναποδα” γεγονός που με έκανε να σχολιάσω με έντονο τρόπο.

  Κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν υπάρχει αριστερά και δεν υπάρχει δεξιά καθώς και τίποτε άλλο ενδιαμεσα. Αλλά υπάρχει μόνο το δίκαιο και το άδικο. Υπάρχει η εκμεταλλευση των πολλών από τους έλαχιστους και αδηφάγους ολιγάρχες. Αν αυτά τώρα θέλουμε να τα λέμε χωροταξικά από που προέρχονται σαν “ματιά”, ή άποψη δηλαδή, και αν αυτή έρχεται από αριστερά ή από δεξιά ή από πάνω ή από κάτω, τότε οκ δεν έχω καμία αντιρρηση να λέω το δίκαιο σαν “αριστερά” και το άδικο σαν “δεξιά”, όπως θα μπορούσα ωστόσο να το λέω αντίστοιχα σαν “πάνω” ή “κάτω”. Και τέλος αν δεχτούμε πως υπάρχει η ταξική λεγόμενη “δεξιά” τότε αυτή δεν θα μπορούσε να ταυτίζεται παγκοσμίως με τόσα μέλη παρά μόνο όσα οι ολιγάρχες και οι παρατρεχάμενοι τους.

 34. Καταρχάς μία παρένθεση.
  Νίκο, ευχαριστούμε πολύ για το πολύ κατατοπιστικό άρθρο. Το ζήτημα της ανόδου της ακροδεξιάς στο διαδίκτυο, θα έπρεπε να έχει διερευνηθεί εδώ και καιρό με ένα σοβαρό τρόπο. Αντίστοιχο άρθρο, όχι τέτοιου βάθους είχε δημοσιεύσει πριν κάποια χρόνια ο Ιος που έδειχνε (δεν αποδείκνυε όπως το παρόν) τη σχέση ανάμεσα σε ακροδεξιά μπλογκς και προφίλ στο ίντερνετ με τον πιο απλό τρόπο (απλά ψάχνοντας τις επαφές και τις αναρτήσεις) καθώς και τη σχέση της νεολαίας του ΛΑΟΣ με οργανωμένη προπαγανδιστική δουλειά στο διαδίκτυο. Θα άξιζε μία έρευνα σε μεγαλύτερο βάθος όπως αναφέρανε προηγούμενοι (μιντιολογος, Γιωργος κ.)
  Τέλος παρένθεσης.
  Προς όλους τους εξεγερμένους κατόχους ιστολογίων, καθώς και υποστηρικτές των.
  1)Το επιχείρημα “δεν κατάλαβα με ποιο τρόπο”, είναι τουλάχιστον ηλίθιο… Ο γράφων προσπάθησε να επιδείξει τον τρόπο με τον οποίο κατέληξε στα συγκεκριμένα site. Και ο τρόπος αυτός πέραν του αρχικού δείγματος, ήταν προϊόν (που εν μέρει έλειπε μία ποιοτική καθεαυτή επεξεργασία) αυτόματης κατάληξης μέσω της τεχνικής του crawling (και εγώ δεν ήξερα μέχρι σήμερα τι είναι αυτό, αλλά μάλλον το έπιασα το νόημα). Σας παρέθεσε μέχρι και link στο wikipedia ώστε να ενημερωθούν οι αναγνώστες του άρθρου.
  2)Οπότε η εξέγερση σας, περί ακατανόητου, είναι απλά επίδειξη βλακείας, γιατί άμα δεν ήταν, θα μπαίνατε στον κόπο να διαβάσετε και να καταλάβετε, αφού είστε τόσο διαλλακτικοί. Αλλά αφού δεν καταλάβατε, τότε πως κρίνετε το αποτέλεσμα, μην έχοντας καν μπει στον κόπο να καταλάβετε τη μεθοδολογία; Μάλλον δεν συμφέρει να καταλάβετε.. Το ανεξάρτητος πουλάει πολύ, ειδικά σήμερα… Συγκεκριμένα ο epirus-hellas, μιλάει στο site του, για δυσνόητους όρους που δυσκολεύεται να καταλάβει. Μάλλον δεν τον συμφέρει να τους καταλάβει. (Το site είχε αναπαράγει τις ρατσιστικές αηδίες για βιασμό ζευγαριού στα Ιωάννινα από κανιβάλους μετανάστες, που αλλάζανε εθνικότητα από περιοχή σε περιοχή στην ίδια ιστορία, και όχι μόνο. Βρίθει από αναφορές στην εθνική παλιγγενεσία, έχει σήμα τον αετό, παρέα με το σταυρό, τα Σκόπια, την Τουρκία κ.ο.κ.. Παρόμοια θέματολογία βλέπουμε σε μία σειρά από άλλα site). Ενδιαφέρον έχει και η κοινή κατάληξη διαφόρων απαντήσεων, δηλαδή φρασεολογίας που κατηγορούν τον γράφοντα ως νεοταξίτη και κουκουλοφόρο (σχόλιο του κατά τα άλλα ανεξάρτητου Μπάμπη)
  3)Αυτό που τα καθιστά ακροδεξιά είναι η αναπαραγωγή του ακροδεξιού λόγου σε όλα τα φάσματα της. Είτε πιο καθαρού και επιθετικού, είτε με τη μορφή ρατσιστικού φόβου. Της ελληνικής υπεροχής από το “ακραίο” (ακραία ηλίθιο μάλλον) ελληνικό DNA, μέχρι το “όταν χτίζαμε Παρθενώνες αυτοί τρώγαν’ βαλανίδια”. Της συνωμοσιολογίας, από τα κρυφά (πως είναι κρυφά, αφού τα ξέρετε;) σχέδια των ΗΠΑ και τη ρωσική αρκούδα, μέχρι τα ελλοχίμ. Παρέα στα προηγούμενα: ορθοδοξία, αρχαία ελλάδα, εθνικά συμφέροντα, ελαφρύ πορνό και δήθεν ηθικολογικά άρθρα με την κλειδαρότρυπα να ενυπάρχει κ.ο.κ.
  4)Από αυτό προκύπτει η παρόμοια φρασεολογία, από τα πιο ακραία: κουκουλοφόρος, αναρχοφασίστας, αριστεροφασίστας, εαμοβούλγαρος, νεοταξίτης μέχρι τα πιο λάιτ: ρουφιάνος, προδότης κ.ο.κ. Μάλλον στην όλη μελέτη θα άξιζε και μία γλωσσολογική μελέτη και εκεί θα φαίνονταν η ακριβέστερη, αμεσότερη σχέση ανάμεσα στα διάφορα site. Λέξεις κλειδιά και πόσο συχνα εμφανίζονται ανά δημοσίευση… (προφανώς αστειεύομαι) Και συνεχίζεται με την κοινή αξιακή αντίληψη…

  Υ.Γ.1. Ο Άντρακλας του ΕΛΛΑΣ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ υπέγραψε όπως κάνουν οι άντρες. Οι άντρες βέβαια μιλάνε, δεν κλάνουνε. Άρα έχει δρόμο ακόμα να κάνει… Για κοινωνιολογική μελέτη είστε ρε γαμώτο…
  Υ.Γ.2. Ο Γληνός αναφέρει πως χαρακτηριστικό του φασισμού δεν είναι μόνο ο ρατσισμός, η βία, η μη δημοκρατία, το να μη λες την αποψή σου… Είναι να αφαιρείς από τους εργαζόμενους τα μέσα να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους, ενώ ταυτόχρονα εντείνεις στο έπακρο την εκμετάλλευσή τους. Νομίζω ότι ένα από τα μέσα τους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους είναι και η νοημοσύνη τους…
  Υ.Γ.3. Η επίδραση του ακροδεξιού λόγου φαίνεται και στα καθεστωτικά ΜΜΕ, αλλά και στον κυβερνητικό λόγο. Στρογγυλεμένος, αλλά υπάρχει. Αυτό μάλλον είναι και η μεγαλύτερη νίκη του Μιχαλολιάκου…

 35. Φίλε πολύ καλή δουλειά … αλλά ελλιπής , στοχοποιημένη, εμμονική και όχι κατατοπιστική. Επειδή τυγχάνει να στέλνω άρθρα σε πολλά blog … υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διάχυση ακόμα και προς αριστερά αλλά όχι την αριστερά όπως την εννοούν τύποι της αριστεράς που βγάζουν 5.000.000 ευρώ τον χρόνο. Τα “κυρίαρχα” μέσα … είναι το ΚΑΘΕΣΤΩΣ …αυτό που πολεμούσε ανέκαθεν η αριστερά… όχι αυτή η εκατομμυριούχος αριστερά με τις θωρακισμένες BMW των 750.000 ευρώ. Τα “κυρίαρχα” μέσα είναι ο ορισμός της ΛΗΣΤΕΙΑΣ, της ΔΙΠΑΛΟΚΗΣ και της ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ και η έλλειψη LINK προς τους εκατομμυριούχους “αριστερούς” Πρετεντέρη, Τσίμα, Ψυχάρη, Τριανταφυλλόπουλο κλπ …”έγκρτους” … είναι δείγμα ΥΓΕΙΑΣ και είναι θλιβερό να το παρουσιάζεις ως απόδειξη (!) έλλειψης εγκυρότητας.
  Η μελέτη σου δεν διαφέρει με τις μαύρες λίστες της αείμνηστης Δεξιάς μέσω των οποίων στιγμάτιζαν τους αριστερούς και όλους τους συγγενείς ή συνονόματούς τους. Ας πιστέψουμε ότι αυτή λίστα δεν ήταν παραγγελία από υπηρεσίες του καθεστώτος προκειμένου να αρχίσουν να παίρνουν σειρά προς κλείσιμο με το γνωστό κόλπο των ψεύτικων email εκβιασμού.
  Έδειξες στους “αντιεξουσιαστές” που καταλήστεψαν και σκλάβωσαν τη χώρα όλα τα Blog που θεωρούνται εχθροί … Άλλωστε και ο κοσμάκης θεωρείται εχθρός από τους τοκογλύφους και οδεύει προς εξολόθρευση.
  Και δεν χρειάζεται να φοράς κουκούλα για να δείξεις τους “εχθρούς” όταν έχεις από πίσω σου τα “κυρίαρχα” μέσα και μία κυβέρνηση κανονικών δημίων.
  Αλλά σε μία χώρα όπου τα “ψευδοαναρχικά” site φιλοξενούνται και προστατεύονται από κρατικούς οργανισμούς και κρατικούς υπαλλήλους … δεν είναι να απορείς που ουδέποτε απειλήθηκε από την Υπηρεσία Ηλεκτρ.Εγκλήματος κανένας ψευτοαναρχικός από αυτούς που διαφήμιζαν τους “τρομοκράτες” πολλοί εκ των οποίων είχαν άριστες σχέσεις με μεγάλα ονόματα της πολιτικής.
  Λείπουν πολλές ιστοσελίδες της αριστεράς που δεν έχουν σχέση με τη Mossad και των οποίων η ανταλλαγή θεμάτων με τις ιστοσελίδες που αναφέρεις επάνω είναι πολύ συχνές …
  Παραπάνω δεν χρειάζεται να αναφέρω … Καταλαβαίνεις ότι κατάλαβαν όλοι τι κάνεις και με ποιον ακριβώς σκοπό. Άλλωστε πριν εμφανιστείς εσύ να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου στους τοκογλύφους που μας κυβερνούν … τέτοιες καταγραφές έκαναν συνεχώς οι ασφαλίτες. Και παλιά και σήμερα οι ασφαλίτες έπαιρναν εντολές από τον Κίσσινγκερ και τον Μπρζεζίνσκι. Γιατί για αυτούς έχει σημασία να ελέγχουν κι όπου χρειάζεται δεξιά … στήνουν χούντες … όπου χρειάζεται σοσιαλισμό…στήνουν σοσιαλισμό κι όπου χρειάζεται κομμουνισμό στήνουν κομμουνισμό. Αλίμονο στους καθυστερημένους που δεν καταλαβαίνουν ότι η ατζέντα είναι μία και προχωράει ασταμάτητα. Όποιος δεν τη υπηρετεί , αριστερός (Αλιέντε), δεξιός (Καραμανλής), Στρατιωτικός (Καντάφι), κομμουνιστής (Τσαουσέσκου) … μαχαίρια στον ***** του…

 36. Νίκο ωραία προσπάθεια. Αν σου είναι εύκολο θα μπορούσες να ανεβάσεις το γράφημα με τα directed links; Απ’όσο καταλαβαίνω την ανάλυση περιεχομένου και την επιλογή του αρχικού δείγματος την έκανες μόνος σου. Θα είχε ενδιαφέρον να επαναλάμβανες την άσκηση με δείγμα που θα σου είχε υποδειχθεί από ένα σχετικά ετερογενές πάνελ, ώστε είναι πιο εμπλουτισμένο και οι επιλογές να είναι πιο robust σε προσωπικές πεποιθήσεις/biases. Θα μπορούσες να απευθυνθείς ίσως στους δύο συναθροιστές για να βρεις εθελοντές(buzz και gather8); Μια παρατήρηση σε μια απάντηση σου. Έγραψες: “δέχονται λίνκς ΜΟΝΟ από ακροδεξιά και δεξιά ιστολόγια” Αν έχω καταλάβει την μεθοδολογία σου, η απάντηση σου είναι λανθασμένη. Εξήγηση με παράδειγμα: Ο Α(ακροδεξιός) λινκάρει τον Β. Ο Β δεν λινκάρει κανέναν, αλλά δέχεται λινκ από τον Γ(μη-ακροδεξιό). Ο Γ δεν δέχεται λινκ από κανέναν στο δείγμα. Με το crawling πιάνεις μόνο τους εξερχόμενους συνδέσμους, άρα, στο παράδειγμα μου, αγνοείς την σύνδεση του Β με τον Γ. Μπορείς να ισχυριστείς ότι ο Β δέχεται(πολλά ή λίγα) λινκς από ακροδεξιούς ιστοτόπους. Δεν μπορείς να ισχυριστείς όμως ότι δέχεται λινκς ΜΟΝΟ από ακροδεξιούς εξαιτίας μεθοδολογικών περιορισμών. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος.

 37. ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΕΜΑΙ ΓΙΑ ΟΣΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΣΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ BLOGS ΜΕ ΚΑΝΟΥΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ Η ΦΑΣΙΣΤΡΙΑ. ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΠΙΚΡΑΘΗΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΟΥ ΑΥΤΗ ΜΟΥ ΤΗ ΠΛΕΥΡΑ. ΠΑΝΤΩΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ BLOGS ΔΕΝ ΤΑ ΗΞΕΡΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΑΝΟΙΞΕΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΛΕΥΤΕΡΑ ΜΜ

 38. Παιδιά η έρευνα είναι άκυρη. Σας το λέω.

  Δεν περιλαμβάνει το δικό μου ιστολόγιο. Αρα δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη.

  Δηλαδή είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα
  o thalamofylakas,
  o petros hasapis,
  o olympia,
  o taxalia,
  o kostasxan (γεια σου πατρίδα),
  o exomatiakaivlepo,
  o aienaristeyein,
  o infognomonpolitics
  και δεν είμαι εγώ;

  Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε; (lol)

  Θα σας μηνύσω για ρατσισμό και αποκλεισμό διότι δεν περιελήφθην στα αποτελέσματα της έρευνάς σας.

  Κατόπιν τούτων θεωρώ οτι η επιστήμη (και το open source software) που χρησιμοποιήσατε έχουν αποτύχει πλήρως.

  Θραξ Αναρμόδιος

  ΥΓ. Γ@μ@τα με μεγάλα γράμματα μεγάλε!
  ΥΓ2. Λέω να παραιτηθούμε εντελώς από τη ζωή και να αυτοκτονήσουμε. Η βλακεία είναι όντως ανίκητη. Εχουμε ηττηθεί κατά κράτος.
  ΥΓ3. Ελπίζω μόνο να καταφέρει ο Αλέξης να κάνει αριστερή κυβέρνηση. Μόνο έτσι θα σωθούμε.

 39. Προς Α.Ν. : σε ευχαριστώ για το μήνυμα σου. Με απάλλαξες από τον κόπο μιας μακροσκελούς απάντησης που θα έλεγε πάνω κάτω τα ίδια.

  Προς Noname: δεν έκανα συστηματική ανάλυση περιεχομένου παρά επιφανειακή αλλά σου υπενθυμίζω ότι το δείγμα του αρχικού crawling ήταν οι εξής 5 ιστότοποι
  elnewsgr.blogspot.fr
  makeleio.gr
  greekalert.com
  stoxos.gr
  xryshaygh.com

  Τώρα η ιδέα του crowdsourcing για την αξιολόγηση/κατάταξη του περιεχομένου είναι καλή αλλά χρειάζεται συντονισμό, δηλαδή χρόνο. Το ίδιο χρειάζεται για να γίνει ο χάρτης ώστε να φαίνονται τα directed links. Αν βρω θα το κάνω. Επίσης η παρατήρηση σου για το ΜΟΝΟ είναι σωστή, παρεπιμπτόντως δεν ξέρω καν όλα τα λινκς που δέχεται το κάθε ιστολόγιο λόγω της μεθόδου. Λάθος εν βρασμώ ψυχής.

  Προς Θραξ: αν επιμένεις θα την ξανακάνω και θα σε βάλω μέσα ως guest star.

  Προς DP και ΑΕΚΑΡΑ που φωνάζουν με τα κεφαλαία: χαίρομαι που σας βοήθησα να ανακαλύψετε ομοιδεάτες σας. Προσεχώς θα δημοσιεύσω και μια έρευνα με θολοκουλτουριάρηδες του Τουιτερ να ξερετε τι να αποφεύγετε.

  Προς Rothschild: στο τσακ πέρασες το όριο αντισημιτισμού και με υποχρέωσες να σου κάνω και εντιτ τη βωμολοχία. Ας είναι όμως γιατί, αν κρίνω από το σεντόνι που έγραψες, σε ενέπνευσα.

  Προς Νίκο: καταλαβαίνω τον συλλογισμό σου. Όμως ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία και ο εθνικισμός της ιδεολογικής ακροδεξιάς χρησιμοποιούνται ως όπλο στα χέρια της ταξικής δεξιάς για να στρέφεται ο εργαζόμενος ενάντια στο διπλανό του αντί να στρέφεται ενάντια σε αυτήν. Τόσο απλά.

  Προς Διηνεκή: άμα ξαναδιαβάσεις το σχόλιο σου με προσοχή θα σου έρθει σίγουρα στο μυαλό η παροιμία με τον με το γάιδαρο που έλεγε τον πετεινό κεφάλα.

  Τέλος, επειδή από τι φαίνεται ο διάλογος εδώ εξαντλήθηκε (αν μπορεί να θεωρηθεί αυτό διάλογος) από εδώ και στο εξής σταματά η δημοσίευση σχολίων σε αυτή την ανάρτηση.

 40. Καλημέρα.
  Πραγματικά εξαιρετικό άρθρο, έρχεται να επιβεβαιώσει όλους εμάς που τα σκεφτόμασταν αυτά εδώ και καιρό.
  Αποτελώ μέρος της μπλογκόσφαιρας από τα ξεκινήματα της και συμφωνώ απόλυτα πως τον πρώτο καιρό αφενός υπήρχε ένα πολιτισμένο κλίμα αφού το επίπεδο των συνομιλητών ήταν ιδιαίτερα υψηλό, αφετέρου οι παρουσίες ήταν συγκεκριμένες (σχεδόν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλο.) Ακροδεξιά μπλογκ υπήρχαν απλά δεν ήταν τόσο δημοφιλή στον χώρο τους.
  Να προσθέσω ότι κατά την προσωπική μου άποψη αιτία της έξαρσης της παρουσίας ακροδεξιών στο διαδίκτυο αποτέλεσε και η ανώνυμη παρουσία “δημοσιογράφων” που χρησιμοποιώντας την ανωνυμία τους λασπολογούσαν ανελέητα πρόσωπα και γεγονότα και στην συνέχεια στις εκπομπές τους στην τηλεόραση αναμετέδιδαν τις “πληροφορίες”.
  Έχω την αίσθηση πως και αυτό μεταξύ άλλων έδειξε τις δυνατότητες αλλά και τον τρόπο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο ακροδεξιά μορφώματα.
  Κατατοπιστικότατο πάντως, το αναδημοσιεύω!

 41. Συγχαρητήρια για τη δουλειά Νίκο. Πάντως οι αντιδράσεις ορισμένων έδειξαν ότι σαφώς και υπάρχει ισχυρή ακροδεξιά ρητορική μίσους στο διαδύκτιο. Κάποιοι προφανώς αδικούνται από το χαρακτηρισμό αφού τα λινκς και οι συν΄δεσεις μάλον αποδυκενείουν μια τάση προς το λαικισμό, στο sensationnalisme και στην ευκολία για να μαζέψουν χιτς. Οκ τίποτα από αυτά δεν είναι και δεν πρέπει να είναι παράνομο αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται και όχι να αποσιωπείται όπως έπεσαν εδώ να φανε τον μπλογκερ. Αν και συμφωνώ ότι η ερευνα έχει τεχνικά flaws και οδηγεί ίσως σε γενικευμένα συμπεράσματα ή σχετικά για κάποιους , αρκετά από τα σαιτς που αναφέρονται είναι καθαρά ακροδεξιά και φιλοχρυσαυγίτικα.

 42. Το ότι το facebook θα ήταν το 78ο πιο ακροδεξιό ελληνικό σάιτ είναι οπωσδήποτε εντυπωσιακό εύρημα.

  Η μεθοδολογία και η επιστημοσύνη της «έρευνας» είναι για τα πανηγύρια.

Leave a Reply

Your email address will not be published.