Πρώτη καταδικαστική απόφαση για Rapidshare και Usenext

Η εταιρεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων G.E.M.A. (Gesellschaft für musikalische Aufführungs und mechanische Vervielfältigungsrechte) κατάφερε να επιτύχει καταδικαστική απόφαση εναντίον του Usenext, μόλις λίγες εβδομάδες μετά από παρόμοια καταδίκη του Rapidshare από γερμανικό δικαστήριο. Το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι οι