Το διαδίκτυο ως πολιτικό διακύβευμα

Το διαδίκτυο δεν είναι απλά ένα νέο ΜΜΕ. Είναι ένα μεταμέσο με την έννοια ότι αποτελεί την βάση και την υποδομή πάνω στην οποία αναπτύσσεται το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μαζικής αλλά και διαπροσωπικής επικοινωνίας. Ταυτόχρονα το διαδίκτυο αποτελεί πλέον

Οἱ τὴν τῶν Ἑλλήνων γλῶτταν μανθάνοντες

…τῷ ἐφιστάντι ἐπὶ τῇ τῶν πολιτῶν παιδείᾳ χαίρειν. Τήνδε σοι ἐπιστέλλομεν τὴν ἐπιστολὴν ἵνα τελευτῶν ἐθέλῃς ἀκοῦσαι ὧν λέγομεν. Τρίτον γὰρ ἤδη μῆνα τοῦτον ἐσπουδάκαμεν ὅπως σε πείθωμεν ὡς κακῶς ἔχει τὰ περὶ τῆς πενταετοῦς διδασκαλίας προβεβουλευμένα σοι. Ἀγανακτοῦμεν δ’

Δημοσιογραφία και διαφήμιση: γιατί γράφω στο POST Media

Προσπάθειες σαν το περιοδικό POST Media είναι κατά τη γνώμη μου όχι μόνο απαραίτητες αλλά κρίσιμες για το μέλλον της ενημέρωσης. Στις μέρες μας τα ΜΜΕ περνάνε μια βαθιά κρίση. Η κρίση είναι οικονομική αλλά και κρίση εμπιστοσύνης του κοινού.