Πνευματική ιδιοκτησία και εμπορική εκμετάλλευση δημοσιογραφικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Όπως είναι γνωστό και έχω αναφέρει παλαιότερα οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των ΜΜΕ σε διεθνές επίπεδο οδηγούν σε όλο και χειρότερες συνθήκες εργασίας για τους δημοσιογράφους οι οποίοι πλέον μπορούν να χαρακτηριστούν ως « εργάτες της πληροφόρησης ». Η

Μουσική στο διαδίκτυο και p2p : νέα από το μέτωπο

Η ανάπτυξη της διανομής μουσικού περιεχομένου στο διαδίκτυο είναι πλέον δεδομένη. Αυτό γιατί, όπως έχω αναφέρει παλαιότερα, η μουσική χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό πλεονέκτημα τεχνικής και οικονομικής φύσης : το κόστος διανομής της σε άϋλη μορφή μέσω των δικτύων τηλεπικοινωνιών