Ο Κεμάλ, ο Σταυραετός και οι αλλοι…

Η σύνδεση του παραδοσιακού επικοινωνιακού συστήματος με τα νέα μέσα έκφρασης του διαδικτύου διευρύνεται αλλά και γίνεται πολυπλοκότερη παίρνοντας διεθνείς διαστάσεις. Όπως πάντα η οικειοποίηση των νέων τεχνολογιών, η διάδοση της χρήσης τους και η επιρροή που ασκούν στην δημόσια