Συμμετοχική δημοκρατία και κρίση της πολιτικής

Τον τελευταίο καιρό πολύς λόγος γίνεται για την συμμετοχική δημοκρατία δηλαδή την άμεση και οργανωμένη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις και τα δρώμενα που τους αφορούν μέσω ψηφοφοριών σε λαϊκές συνελεύσεις. Η αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας χαρακτηρίζεται καταρχάς από το