Πολυχρήση τεχνολογιών από τη νέα γενιά ή η ανάδυση του techno sapiens

Τις τελευταίες μέρες έπεσαν στην αντίληψη μου δύο διαφορετικές μελέτες που αφορούν τη χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας από νέους και εφήβους. Παρακάτω θα κάνω μια περίληψη των κυριότερων ευρημάτων. Οι δύο μελέτες έγιναν στη Γαλλία το 2007 και τα συγκλίνοντα αποτελέσματα