Σχόλιο στη δικαστική απόφαση για φιλτραρισμα ιστότοπων

Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας: “…στις 16 Μαΐου 2012 δημοσιεύθηκε η απόφαση 4658/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτό αίτημα οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων επί μουσικών και οπτικοακουστικών έργων να υποχρεωθούν εκτός άλλων οι

ACTA: πνευματική ιδιοκτησία και παγκοσμιοποίηση της καταστολής

Το 2007, μετά από πρωτοβουλία των ΗΠΑ, ξεκίνησαν σε συνθήκες πλήρους μυστικότητας διεθνείς διαπραγματεύσεις για την δημιουργία μιας συνθήκης (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) η οποία θα εναρμονίζει σε παγκόσμιο επίπεδο τις εθνικές νομοθεσίες σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν